Reisegarantifondet

Haganor Reiser AS er konkurs. Det innebærer at alle reiser i selskapets regi er kansellert.

Alle reisende som har kjøpt en pakkereise (eks. buss+hotell eller fly+hotell) vil få sine forskuddsbetalinger tilbake fra Reisegarantifondet. Kravskjema lastes ned fra fra vår hjemmeside under valget "konkurs/avvikling".

De som har kjøpt kun overnatting eller kun transport får ikke sine krav dekket av Reisegarantifondet. Har man i slike tilfeller betalt med kredittkort, kan beløpet kreves refundert fra kortutsteder (kredittkjøpslovens § 8).

De som er på pakkereise og eventuelt opplever at hotellet ikke er betalt, vil få dekket oppholdet via Reisegarantifondet.

Spørsmål til Reisegarantifondet sendes fortrinnsvis per e-post firmapost@rgf.no
Vår telefon er 51859940.

Krav som ikke dekkes gjennom Reisegarantifondet må meldes til bostyrer advokat Kjell Holst Sæther, Sandnes kjell.holst.saether@c2i.net
.

Stavanger 23. desember 2009
Signe Eriksen
advokat/daglig leder i Reisegarantifondet


DOWNHILL TRAVEL V/KJETIL KARLSEN

Foretaket har ikke etterkommet Reisegarantifondets pålegg om garantiplikt og har heller ikke fjernet sin markedsføring av pakkereiser fra sin hjemmeside www.downhilltravel.no. Forholdet er anmeldt.

2. november 2009

SLETTING AV MEDLEMMER SOM FØLGE AV MANGLENDE EGENERKLÆRING

Følgende foretak er slettet som medlem i Reisegarantifondet som følge av manglende egenerklæring for 2009:

Air International (884745012)

Rolf Nesland Turbuss (976192273) Innmeldt på ny 03.02.10

Nobaco Helsereiser v/Geir Hellerslien

Det følger av Reisegarantiforskriftens § 11 at medlemmene årlig skal sende inn en egenerklæring som skal danne grunnlaget for garantifastsettelsen. Er ikke slik informasjon gitt, må vi anta at løpende garanti er for lav og pakkereisevirksomheten på stanses. Samtlige 3 foretak har p.t stilt minimumsgarantien på kr 250.000.

Stavanger, 30. oktober 2009

 

Endringer i arrangørlisten pr. 17. mars 2010


Nye arrangører

Avgang arrangører
Telemark Turbil
Ulovlig markedsføring 

Fra tid til annen blir fondet gjort oppmerksom på ulovlig virksomhet da pakketurer selges uten at garanti er stilt.  Markedsførere av pakketurer er forpliktet til å opplyse hvem som er arrangør og om arrangøren har stilt garanti. 

Ta kontakt dersom De har fått tilbud om pakketurer hvor arrangøren ikke er oppført på vår liste.