Reisegarantifondet

Følgende arrangører er i dag 29. mars 2012 slettet som medlemmer i Reisegarantifondet som følge av at de ikke har levert egenerklæring for 2012 i samsvar med reisegarantiforskriftens § 11 første ledd, med den konsekvens at løpende garanti anses som for lav og virksomheten må stanse inntil forholdet er brakt i orden.

 

 

A Trip 2 ANS (gjeninnmeldt 30.03.12)

Benny Travel Ltd. (gjeninnmeldt 30.03.12)

Berg –Hansen Nordvest AS (gjeninnmeldt 30.03.12)

Dreamtravel Ferie & Fritid AS (gjeninnmeldt 11.04.12)

Eventservice AS (gjeninnmeldt 13.06.12)

Everest Travel AS (gjeninnmeldt 30.03.12)

Finn Carlsen Turistbusser AS (gjeninnmeldt 30.03.12)

H.M. Krisitiansen Automobilbyrå AS (gjeninnmeldt 16.05.12)

Håvard Selnes (gjeninnmeldt 29.03.12)

Marketing Service AS (Tysk Reisebyrå)

Odden Relations (gjeninnmeldt 06.02.13)

Pedro Reiser v/Frank Ytterdal

Per M. Isaksen Bussreiser (gjeninnmeldt 23.04.12)

Rolf Nesland Turbuss

Romerike Zoo Reiser RZR - Norwegian Outfitters (gjeninnmeldt 11.04.12) 

Saigon Tours AS (gjeninnmeldt 16.08.12)

STERK HELSE Jan Anders Borning (gjeninnmeldt 04.06.12)

Sør-Inntrøndelag Høgskolelag/Skogn (gjeninnmeldt 11.04.12)

T. Gustad Tour-Liner (gjeninnmeldt 10.04.12)

Thai Airways International P.C.L (gjeninnmeldt 29.03.12)

TT-Bussreiser AS (gjeninnmeldt 10.04.12)

Turspesialisten-Trysil

Ungarn-& Romaniaspesialisten (gjeninnmeldt 02.04.12)

Vroom AS (Selskapet er under avvikling, pakkereisevirksomheten overtatt av Alfa Travel AS)

 

Stavanger, 29. mars 2012

Signe Eriksen, daglig leder