Reisegarantifondet

Her finner du 5 ulike typer av vår logo.

I følge pakkereiselovens § 3-1 pålegges alle, som har stilt garanti, om å opplyse dette ved all markedsføring og salg av pakkereiser.  På samme måte som det innebærer brudd på bestemmelsene om garantitplikt ikke å opplyse om det, er det naturlig nok forbudt (straffbart) å benytte seg av fondets logo dersom nødvendig garanti ikke er stilt.

 

JPEG stor (285*222)

JPEG liten (143*111)

PNG (1181*924)

PDF

EPS