Reisegarantifondet

Reisegarantifondet sine oppgaver er regulert i Lov om pakkereiser og reisegaranti av 25. august 1995 nr 57 (pakkereiseloven) og dens forskrift.  

Sentrale bestemmelser i pakkereiseloven er: 

  • § 2-1:    Definisjon av en pakkereise
  • § 2-2:    Definisjon av arrangør og formidler
  • § 3-1:    Vilkår for annonsering og markedsføring
  • § 7-1:    Formidlerens ansvar
  • § 11-1:  Garantiplikt og reisegaranti
  • § 11-2:  Reisegarantifondet
  • § 11-3:  Reisegarantiens dekningsområde (hvilke tap som dekkes)
  • § 11-4:  Fremgangsmåten ved dekning av garantien
  • § 11-7:  Straffebestemmelser


Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven)
Les mer om loven i Lovdata her
 

Reisegarantiforskriften gir regler for administrasjon av pakkereiselovens bestemmelser om garanti og Reklamasjonsnemnda for pakkereiser. 
Les mer om forskriften i Lovdata her