Reisegarantifondet

Reisegarantifondet sine oppgaver er regulert i Lov om pakkereiser og reisegaranti av 15. juni 2018 nr. 32 som avløser Lov av 25. august 1995 nr 57 (pakkereiseloven) og dens forskrift.  

Sentrale bestemmelser i pakkereiseloven er: 

  • §    1:    Virkeområde 
  • §    6:    Definisjonen av en pakkereise 
  • §    7:    Definisjonen av en sammensatt reise 
  • §  42:    Garantiplikt og reisegaranti
  • §  43:    Hva som dekkes under reisegarantien
  • §  44:    Reisegarantiens størrelse  
  • §  45:    Fremgangsmåten ved dekning under garantien 
  • §  46:    Reisegarantifondet
  • §  53     Straffebestemmelser 


Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven)

Les mer om loven i Lovdata her

Les mer om gammel lov i Lovdata her
 

Reisegarantiforskriften gir regler for administrasjon av pakkereiselovens bestemmelser om garanti og Reklamasjonsnemnda for pakkereiser. 

Les mer om forskriften i Lovdata her

Les mer om gammel forskrift i Lovdata her