Reisegarantifondet

Fondet vil legge inn linker til hjemmesider som er naturlige for å kunne gi Dem forbedret informasjon.  Dersom De har forslag til linker, vennligst send oss et forslag.

Linker til arrangørenes hjemmesider finnes på listen over arrangører.  Dobbelklikk på arrangørens navn dersom navn er blått (har link).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informasjon om Forbrukerrådet kan finnes her

- Informasjon om Forbrukerombudet kan finnes her

- Informasjon om departementene kan finnes her

- Informasjon om dansk reisegaranti kan finnes her

- Informasjon om svensk reisegaranti kan finnes her

- Reklamasjonsnemnda for pakkereiser

- Ot.prp. 45 (2005-2006) Endringslov Pakkereiseloven

- Høringsnotat endringer i reisegarantiforskriften

- Alminnelige vilkår for pakkereiser