Reisegarantifondet

Reisegarantiordningen gjør at du er sikret pengene tilbake dersom en pakkereise eller sammensatt reise kanselleres som følge av konkurs og den som tilbyr reisen har stilt lovpålagt reisegaranti. Alle som er medlemmer i Reisegarantifondet er oppført i medlemslisten til venstre i bildet.

Reisegarantifondet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge for reisegarantispørsmål overfor norske og utenlandske reisende, næringsdrivende og myndigheter. Dersom du har kjøpt en pakkereise eller en sammensatt reise hos en næringsdrivende som har stilt reisegaranti i et annet land, skal du ved kjøpet (før avtale inngås) motta opplysninger om hvor det er stilt reisegaranti. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart i den forbindelse.

Vi vil nedenfor gjengi hovedelementene i denne trygghetspakken, mens du til venstre på siden finner et utvalg av vanlig stilte spørsmål og svar (oppdateres)

Ordningen gjelder ikke dersom du kun har kjøpt en ruteflybillett eller kun en hotellovernatting.

En pakkereise består av minst to reisetjenester (typisk fly og hotell men også andre reisetjenster). Den næringsdrivende som tilbyr pakkereiser er ansvarlig for at pakkereisen i sin helhet gjennomføres som planlagt og stiller reisegaranti for hele pakken.

Et typisk tilfeller er en charterreise, men også andre reiser bestående av minst to forkjellige reisetjenster innebærer en pakke enten  den er tilrettelagt av en næringsdrivende eller at du plukker ut de enkelte elementene selv, typisk fra den næringsdrivendes hjemmeside. Hittil har det normale vært at den reisende inngår en kontrakt med en og samme næringsdrivende for alle elementene i pakken. Fra og med 1. juli 2018 har den reisende også kjøpt en pakke selv om kontrakt inngås med flere næringsdrivende så lenge betalingen skjer samlet til slutt. Det samme vil gjelde dersom du etter å ha kjøpt en reisetjeneste hos en næringsdrivende og du i løpet av 24 timer mottar et tilbud om en annen reisetjenste til samme reise fra en annen næringsdrivende og disse to har et samarbeid seg i mellom som gjør at den først overfører dine kontakt og betalingsdetaljer til samarbeidspartneren. Du vil i så fall motta informasjon om hvilke rettigheter du har og hva slags reise du har kjøpt idet du bestiller den andre reisetjenesten.

En sammensatt reise er en "pakke light". I dette tilfellet vil du også ha kjøpt minst 2 forskjellige reisetjenster til samme reise, men alltid fra forskjellig næringsdrivende og alltid ha kjøpt og betalt den ene tjensten før den neste kjøpes og betales. Kjøpene kan gjøres fra en og samme hjemmeside eller ved at du innen 24 timer etter det første kjøpet, mottar et tilbud fra en ny næringsdrivende som har en avtale med den første. Også her er det en kontakt mellom de næringsdrivende som gjør at du mottar et "målrettet" tilbud om en tilpasset reisetjeneste. I dette tilfellet har ikke den første næringsdrivende overført dine betalingsdetaljer. Den første næringsdrivende må stille reisegaranti for den tjensten han mottar betaling for dersom du velger å kjøpe den neste tjensten du er tilbudt fra hans samarbeidspartner. Du skal "automatisk" motta informasjon om hvilke rettigheter du i så fall har. Det er altså verd å merke seg at du har konkursgaranti kun i forhold til den første tjensten. Er det en flybillett kjøpt av et flyselskap er du sikret mot konkurs hos flyselskapet. Men dersom du da ikke kan reise, taper du eventuelt forskuddsbetalt hotell. Har du kjøpt flybilletten hos et selskap som kun formidler slike billetter er du kun sikret mot konkurs hos formidleren. Dersom formidleren allerede har betalt pengene til flyselskapet, bortfaller reisegarantien. Du vil du uansett ha en gyldig flybillett så lenge ikke også flyselskapet går konkurs!

Skal du være BOMBESIKKER må du kjøpe en pakkereise hos en næringdrivende som har stilt reisegaranti.

Vi anbefaler at du betaler med kredittkort så lenge du ikke er dekket under reisegarantiordning, da kan du kreve pengene igjen fra kortutsteder dersom den du har kjøpt tjenesten fra går konkurs.

 

 

Er reisen kansellert som følge av konkurs og du skal kreve dine penger tilbake fra oss trykk her.

Er du misfornøyd med kvaliteten på en pakkereise og ønsker å klage finner du informasjon om klageadganen her

Sjekk alltid før du kjøper en pakkereise eller en sammensatt reise om arrangøren av reisen har stilt reisegarantiHer kan du lese hvem som har stilt reisegaranti i Norge. Vi opplever dessverre fra tid til annen at byråer selger pakker uten å ha stilt reisegaranti, med store tap og ergrelser for kunden. Husk, fondet betaler kun ut når arrangøren har stilt garanti.

Alle arrangører av pakkereiser plikter å opplyse ved annonsering av pakkereiser at de har stilt reisegaranti, enten ved hjelp av vår logo eller i klartekst.

Utbetaling under reisegarantien skjer kun når reisen avlyses som følge av konkurs hos den næringsdrivende som har stilt garanti.

Husk å ta godt vare på reisedokumenter (faktura/reisebevis) og kvittering på betalt reise, slik at du lett kan dokumentere ditt krav overfor oss.

Er du i tvil om du har kjøpt en garantipliktig reise eller om arrangøren har stilt garanti – ta bare kontakt med oss.