Reisegarantifondet

Reisegarantifondet har fått ny forretningsfører/daglig leder og flytter til Oslo.

Fra og med 1. mai 2019 overtar Advokatfirmaet Nova DA ved advokat Aki Johannes Viitala oppdraget som forretningsfører for Reisegarantifondet.

Fondets e-postadresse og telefonnummer forblir uendret firmapost@rgf.no og 51859940.

Ny postadresse er:

Postboks 1807 Vika, 0123 Oslo

Besøksadresse er:

Roald Amundsens gate 6, 0160 Oslo