Reisegarantifondet

Krav på tilbakebetaling


Jeg har kjøpt en reise ifølge vedlagte faktura.

Reisen er betalt slik:
  • Kr *
    betalt den *
  • Kr
    betalt den
  • Kr
    betalt den

Jeg ber fondet vurdere mitt krav opp mot reglene i pakkereiselovens § 11-3 og betale beløp som gir grunnlag for dekning til min konto.

Jeg er klar over at utbetaling tidligst vil skje innen 14 dager etter at fondet har fått alle opplysningene. For å være gyldige, må krav fremmes innen 6 måneder etter at reisen skulle ha vært gjennomført.Reisegarantifondet forbeholder seg retten til å kontakte kortutsteder i de tilfeller kravet er betalt med kredittkort, for å hindre eventuelle dobbeltutbetalinger.


Vedlegg

Legg ved kopi av faktura/kontoutskrift (Gyldige filtyper er: PDF, JPG, PNG, Word, Excel. Maksstørrelse per fil: 10 Mb.)