Reisegarantifondet

Vil du søke på en bestemt arrangør, kan du gjøre det ved hjelp av navn, produktnavn eller organisasjonsnummer:

Søk (fritekst)

Her finner du samtlige arrangører som har stilt reisegaranti i Norge sortert på navn (juridisk navn registrert i Brønnøysundregistrene):

Sortert på navn 

Det blir stadig vanligere å benytte produktnavn i markedsføringen. Her finner du samtlige sortert etter produktnavn (de som ikke benyttet produktnavn står oppført som arrangør):

Sortert på produktnavn

  

Arrangører stiller individuell garanti som sikkerhet for ansvar etter garantireglene i pakkereiseloven. Garantien er avhengig av arrangørens garantipliktige omsetning. Uansett garantiens størrelse, vil Reisegarantifondet dekke den reisendes krav etter loven fullt ut.