Reisegarantifondet

Vil du søke på en bestemt arrangør, kan du gjøre det ved hjelp av navn, produktnavn eller organisasjonsnummer:

Søk (fritekst)

Her finner du samtlige arrangører som har stilt reisegaranti i Norge sortert på navn (juridisk navn registrert i Brønnøysundregistrene):

Sortert på navn 

Det blir stadig vanligere å benytte produktnavn i markedsføringen. Her finner du samtlige sortert etter produktnavn (de som ikke benyttet produktnavn står oppført som arrangør):

Sortert på produktnavn

  

Arrangører stiller individuell garanti som sikkerhet for ansvar etter garantireglene i pakkereiseloven. Garantien er avhengig av arrangørens garantipliktige omsetning. Uansett garantiens størrelse, vil Reisegarantifondet dekke den reisendes krav etter loven fullt ut. Foreløpig inneholder ikke listen navn på næringsdrivende som kun tilbyr sammensatte reiser, da vi foreløpig ikke har medlemmer i denne kategori.