Reisegarantifondet

Nedenfor finner du søknadsblanketter med veiledning. Søknadsblankettene ligger i PDF-format (krever PDF-leser, f.eks. Adobe Acrobat Reader).

Registrering som reisearrangør
Det framgår av søknadsblanketten hvilken informasjon vi ønsker vedlagt søknaden. Send oss gjerne egenerklæringsskjemaet først slik at vi kan bli enige om hvilken garanti som skal stilles før du eventuelt henvender deg til banken.Egenerklæring
Dette er dine opplysninger til oss om din garantipliktige omsetning. Tallene skal gjøre oss i stand til fastsette en garanti som dekker alle krav på tilbakebetaling fra de reisende dersom du skulle gå konkurs. Vi står til disposisjon dersom noe skulle være uklart i forbindelse med utfyllingen.

Dersom du vil sende inn et manuelt skjema for pakkereiser og eller sammensatte reiser kan det lastes ned her.

Veiledning for pakkereiser - utfylling egenerklæring
Veiledning for sammensatte reiser - utfylling av egenerklæring
Har du ytterligere spørsmål, ta bare kontakt.Garanti
Garanti skal være stilt som bank- eller forsikringsgaranti.   Alternativt vil arrangøren kunne stille sikkerhet i form av pantsatt og sperret  innskudd (se neste avsnitt).


Pantsatt og sperret konto
Sikkerhet i form av pantsatt og sperret konto er et alternativ til bank- og forsikringsgaranti.  


Redusert garanti
Redusert garanti innvilges unntaksvis. Et grunnvilkår er at søker har positiv egenkapital.  Det at man har liten evne til å stille garanti, eller har forskuddsbetalt sine underleverandører, er ikke kriterier det legges vekt på.

Nedsatt garanti i lavsesong - vedlegg