Reisegarantifondet

Spørreskjema for reisearrangører

Dette spørreskjemaet behandles anonymt. Ingen individuelle svar behandles eller videresendes. Samtlige svar krypteres og legges inn i et samlet «oversiktsbilde». Formålet er å få en oversikt over det økonomiske bildet, som departementet trenger for videre vurderinger. 

Hvor mye anslår selskapet å ha mottatt i forskuddsbetaling for reiser som ble bestilt før nedstengningen 13. mars som er kansellert, og
Hvor mye har selskapet mottatt i forskudd for reiser som ble bestilt etter nedstengningen 13. mars som er kansellert, og
Anslå hvordan de reisende har betalt reisen