Reisegarantifondet

Du er dekket bare dersom det er kort tid mellom kjøpene ca. 24 timer. Det vil stille seg annerledes dersom det ved kjøpet allerede var bestemt at du skulle kjøpe en pakke men fikk reservert flybilletten først og hvor hotellet i neste omgang legges inn under samme ordre.

Når en arrangør som har stilt reisegaranti går konkurs, vil Reisegarantifondet legge ut en melding på sin hjemmeside om det som har skjedd og hva de som har kjøpt en pakkereise eller er undervegs på en slik reise skal foreta seg. Alle som har kjøpt en garantipliktig reise (eksempelvis fly+hotell) vil få sin forskuddsbetaling refundert av fondet. Utbetalingene starter erfaringsmessig fra 14 dager til 1 måned etter konkursen. De som er på reise tilbys alternativ hjemtransport dersom det er aktuelt eller midlertidig losji mm i påvente av hjemreise. Vi har et eget skjema for melding om krav.

Det betyr at du ikke er dekket under reisegarantiordningen dersom arrangøren gå konkurs. Blir reisen  kansellert som følge av at arrangøren mangler penger til å gjennomføre reisen,  har du tapt din forskuddsinnbetaling. Har du betalt med kredittkort kan du kreve pengene tilbake fra kortutsteder. Dersom du er misfornød med en gjennomført reise  kan du som hovedregel heller ikke benytte deg av klageordningen (Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser).

 

Samtlige firmaer som har stilt reisegaranti vil være oppført på vår hjemmeside. Ofte markedsfører våre medlemmer seg under andre navn (produktnavn) enn sitt juridiske navn (registrert i Brønnøysundregistrene). Vi forsøker derfor også å være ajour med aktuelle prodkutnavn. Dette er særlig praktisk ved nettsalg hvor mange arrangører markedsfører seg med flere produktnavn. Et eksempel er Solfaktor.no og Reisefeber.no hvor det er selskapet Reisegiganten AS som står bak. Er du i tvil om garanti er stilt, ta bare kontakt.

Med en pakkereise menes det som ligger i ordet; at man har kjøpt en reise bestående av flere elementer som tilsammen utgjør en pakke. I loven er dette nærmere beskrevet i pakkereiselovens § 2-1. Elementene i pakken beskrives som losji, transport og annen turistmessig ytelse. En pakke må inneholde minst to av disse elementene. I tillegg må reisen vare i minimum 24 timer eller inneholde overnatting.

Typiske eksempler på en pakke er:

Charterreise til syden (gjelder også ved kjøp av kun flysete)

Individuell storbyferie

Temareiser/Eventarrangementer

Dekning under reisegarantien får man i tillegg ved kjøp av kun flysete på en charteravgang eller for den saks skyld på en busstransport som primært transporterer pakkereisende. For at det skal være en pakke kreves at den er tilrettelagt av arrangøren. I reisegarantisammenheng oppnås dekning under garantien også når du selv har valgt ut elementene og ber reisearrangøren/reisebyrået/nettportalen effektuere din bestilling gitt at reisen hovedsakelig er til personlig bruk. Dette følger av lovens § 11-1.