Reisegarantifondet

Jeg selger kun til næringslivet; må jeg stille garanti da?

 

Som hovedregel ja, men du har anledning til å avtale deg bort fra at pakkereiselovens skal gjelde helt eller delvis dersom reisen kjøpes på grunnalg av en generell avtale mellom næringsdrivende om kjøp av forretningreiser. Vi har lagt til grunn at det også gjelder ved salg av typiske eventreiser.

For å oppfylle vilkåret om at reisearrangementet kjøpes på grunnlag av en generell avtale, vil det normalt være tilstrekkelig at det er presisert i den konkrete avtalen mellom reiseselskapet og den forretningsreisende at reisen er å anse som en forretningsreise. Den generelle avtalen må gjelde fremtidige kjøp av reisearrangementer. Vilkåret anses ikke oppfylt dersom avtalen kun gjelder kjøp av en bestemt reise.

 

Hva skjer dersom jeg ikke stiller garanti?

Med bøter eller med fengsel i inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelsene i pakkereiselovens kapittel 8 som da primært gjelder plikten til å stille reisegaranti.

 

Hvordan fastsettes garantien?

Garantien fastsettes på bakgrunn av dine opplysninger om forventet garantipliktig omsetning. Reglene for beregning av garantien følger av pakkereiseforskriftens § §§ 2 og 3. Forhold som betalingstid og selskapets økonomiske situasjon kan også få betydning for hvor høy garanti som skal stilles.  

 

Hva er en pakkereise?

En typisk pakkereiser er en charterreise til «Syden», individuelle storbyferier, opplevelsesreiser/temareiser eller cruise. I loven er dette nærmere beskrevet i pakkereiselovens § 6.

En pakkereise består av minst to av følgende reisetjenester:

  • Transport: fly, buss, tog, ferge m.m.

  • Innkvartering: hotell, ungdomsherberge, hytteutleie mm

  • Turistmessig ytelse: billetter til fotballkamp, konserter, teater, greenfee, skikort, spabehandling, yoga mm (med mindre disse tjenestene inngår som en del av en større pakke, skal de utgjøre minst 25% av pakkeprisen eller være av vesentlig betydning for at reisen finner sted)

  • Billeie: leie av bil, bobil, stor motorsykkel mm.

Hva er en sammensatt reise?

Dersom du fra din hjemmeside tilbyr den reisende flere typer reisetjenster, men at den reisende kjøper og betaler hver tjeneste før den neste bestilles og betales samtidig at det er ulike tjenesteytere/kontraktspartnere bak hver tjenste, tilbyr du sammensatte reiser.

 

Det samme gjelder dersom du tilbyr en tjeneste og den reisende etter å ha kjøpt og betalt denne hos deg mottar et målrettet tilbud fra en av dine samarbeidspartnere og benytter seg av det innen 24 timer, da har du solgt en sammensatt reise og må stille reisegaranti for den tjenesten du har mottatt betaling for. Er du i tvil, ta kontakt med oss firmapost@rgf.no