Reisegarantifondet

Med en pakkereise menes det som ligger i ordet; at man har kjøpt en reise bestående av flere elementer som tilsammen utgjør en pakke. I loven er dette nærmere beskrevet i pakkereiselovens § 2-1. Elementene i pakken beskrives som losji, transport og annen turistmessig ytelse. En pakke må inneholde minst to av disse elementene. I tillegg må reisen vare i minimum 24 timer eller inneholde overnatting.

Typiske eksempler på en pakke er:

Charterreise til syden (gjelder også ved kjøp av kun flysete)

Individuell storbyferie

Temareiser/Eventarrangementer

Dekning under reisegarantien får man i tillegg ved kjøp av kun flysete på en charteravgang eller for den saks skyld på en busstransport som primært transporterer pakkereisende. For at det skal være en pakke kreves at den er tilrettelagt av arrangøren. I reisegarantisammenheng oppnås dekning under garantien også når du selv har valgt ut elementene og ber reisearrangøren/reisebyrået/nettportalen effektuere din bestilling gitt at reisen hovedsakelig er til personlig bruk. Dette følger av lovens § 11-1.


Nedenfor er noen få eksempler på hvor grensen går mellom garantipliktige og ikke garantipliktige arrangement. Vær oppmerksom på at plikten til å stille garanti også gjelder salg til næringsdrivende.

Det har i utgangspunktet ikke noe å si om pakken kjøpes via internett. Det du må være oppmerksom på, er at mange portaler tilbyr flere pakkereiseelementer som tilsammen utgjør den pakken du ønsker men hvor det bak hvert element står ulike tilbydere. Dette gjelder blant flyselskapenes hjemmesider. Både SAS og Norwegian tilbyr fra sine sider typiske pakkereiseelementer i tillegg til flytransport. Med unntak av valget fly+hotell har du ikke kjøpt en garantipliktig reise eller en pakkereise for den saks skyld. Det er fordi   flyselskapene (men også andre aktører)  har valgt en løsning hvor du inngår kontrakt med ulike firmaer for hver enkelt tjeneste. På den måten unngår selskapene plikten til å stille reisegaranti samt det ansvaret som forøvrig påhviler en pakkereisearrangør. Foretar du valget fly+hotell hos SAS havner din transaksjon hos VIA Travel Tvete i Trondheim og gjør du det samme hos Norwegian er det Travellink AB som er arrangøren for din pakkereise. Begge har stilt reisegaranti til Reisegarantifondet. Du som kunde er like trygg som om flyselskapene selv hadde stilt garantien.

Kjøper du først en flybillett og etterpå finner ut at du også vil ha et hotell, vil du ikke være dekket under  reisegarantiordningen. Går flyselskapet konkurs eller hotellet for den saks skyld, taper du dine forskuddsinnbetalinger med mindre du har betalt med kredittkort. I praksis skjer all direkte betaling ved netthandel med et kort som gir deg rett til refusjon fra kortutsteder.

Cruise i alle sine varianter er å anse som en pakketur enten cruiset foregår på verdens største luksusbåt eller på en liten seilbåt med lugar og med leid skipper.  Dersom cruise tilbys i kombinasjon med for eksempel fly, hotell og leiebil vil elementene inngå i pakketurbegrepet.

Transport foreligger når formålet med turen er å flytte kunden fra et sted til et annet.  Transport med overnatting under veis pga at transporten tar tid, medfører ikke at det blir en pakketur.  For cruise er det ikke transporten som er formålet, men ferieopplevelsen.

Transport, overnatting og turisttjenester markedsføres ofte som separate tilbud med pris på hver tjeneste. Tilbudet vil likevel kunne oppfattes som en pakketur. Ved salg til privatpersoner oppstår garantiplikt selv om arrangementet ikke er tilrettelagt men har form av en ren ekspedisjon. Dette følger lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2007 jf. § 11-1 (en pakkelignende reise). Det forutsettes imidlertid at minst to pakkereiseelementer faktureres av samme firma.

Bestillingsturer fra for eksempel en pensjonistgruppe vil som regel være garantipliktige pakketurer da tilbudet markedsføres overfor pensjonistene som et på forhånd tilrettelagt arrangement. Det avgjørende blir så å bestemme hvem som er arrangør; pensjonistforeningen eller firmaet som leverer tjenestene.

En pensjonistforening eller en venneforening som selv står for et arrangement, vil ikke være pliktig til å stille garanti dersom arrangementet bare skjer leilighetsvis.  Har foreningen årlig minst en tur, vurderer fondet at foreningen/arrangøren skal stille garanti.

Privatperson som leilighetsvis arrangerer pakkereiser, vil som regel være garantipliktig dersom han/hun driver næringsvirksomhet.

Bondegårdsferie, utleie av jaktrettighet og koie, fiskehytte og fiskerett er eksempler på pakkereiser selv om transport ikke er inkludert i tilbudet.

Tradisjonelle leirer for barn og ungdom arrangert av ideelle organisasjoner eller offentlige arrangører vurderes til å falle utenfor garantiplikten.

Incomming tours.  Turer som starter i utlandet for mål å reise til Norge, benevnes som incoming tours.  Styret i Reisegarantifondet har vedtatt at slike turer fra og med 2003 også faller innenfor reisegarantiordningens dekningsområde. Slike reiser blir i garantisammenheng å betrakte som utenlandsreiser, i den grad de inkluderer transport fra utlandet til Norge.

Ta kontakt med fondet for en avklaring dersom du skulle være i tvil om et tilbud er å anse som en pakketur.