REISEGARANTIFONDET

Reisegarantifondet skal administrere ordningen med reisegaranti, føre kontroll med at næringsdrivende stiller tilstrekkelig garanti og være nasjonalt kontaktpunkt.