Reisegarantifondet

Stiftelsen Reisegarantifondet administrerer reisegarantiordningen i Norge.

Våre viktigste oppgaver er å sørge for at arrangører av pakkereiser stiller  lovpålagt garanti og at de reisende får refundert sine forskuddsbetalinger og/eller en alternativ hjemreise når en arrangør går konkurs.

Det følger av pakkereiseloven at en arrangør eller en formidler av pakkereiser er pålagt å stille  individuell garanti (normalt i form av en bankgaranti) til Reisegarantifondet. Garantipliktige skal også betale et årsgebyr.   

Vedtak om reisegaranti kan påklages til Barne -og Likestillingsdepartementet.

Alle som har kjøpt en garantipliktig reise hos en som har stilt reisegaranti, kan kreve refusjon fra Reisegarantifondet dersom reisen blir avlyst som følge av konkurs eller akkord hos arrangøren.  

Den daglige ledelse av fondet ivaretas av Advokatfirma Arild Friestad v/advokat Signe Eriksen.

Fondets styre består av følgende medlemmer:
Mona Søyland (styreleder)
Jo Gjedrem (medlem) 
Arne Häusler (medlem)