Reisegarantifondet

Stiftelsen Reisegarantifondet administrerer reisegarantiordningen i Norge.

Våre viktigste oppgaver er å sørge for at arrangører av pakkereiser og sammensatte reiser stiller lovpålagt garanti og at de reisende får refundert sine forskuddsbetalinger og/eller en alternativ hjemreise når en arrangør går konkurs.

Ny lov om pakkereiser trer i kraft 1. juli 2018 og avløser gammel lov av 25. august 1995 nr. 57. Reisegarantifondets hjemmeside vil bli forsøkt oppdatert fortløpende. Lovendringene vil ikke innebære omfattende endringer for eksisterende medlemmer i Reisegarantifondet i første omgang. De reisende vil merke at de ved bestilling av reisetjenster mottar informasjon om hvilke rettigheter de har og hvilke forpliktelser den reisende har blant annet på reisegarantiens område, en mal for disse følger som vedlegg til pakkereiseforskriften. Det følger av pakkereiseloven at en næringsdrivende som tilbyr pakkereiser og/eller samensatte reiser er pålagt å stille  individuell garanti (normalt i form av en bankgaranti) til Reisegarantifondet. Garantipliktige skal også betale et årsgebyr.   

Vedtak om reisegaranti kan påklages til Barne -og Likestillingsdepartementet.

Alle som har kjøpt en pakkereise eller en sammensatt reise hos en som har stilt reisegaranti, kan kreve refusjon fra Reisegarantifondet dersom reisen blir avlyst som følge av konkurs eller akkord hos den næringsdrivende. Når det gjelder sammensatte reiser kan det kun kreves refundert det beløp som er betalt til den næringsdrivende som har stilt garanti.   

Den daglige ledelse av fondet ivaretas av Advokatfirmaet NOVA DA v/advokat Aki Johannes Viitala.

Fondets styre består av følgende medlemmer:
Mona Søyland (styreleder)
Jo Gjedrem (medlem) 
Arne Häusler (medlem)