REISEARRANGØRER

Alle pakkereisearrangører må være medlem av Reisegarantifondet.


Dersom arrangøren driver med pakkereisevirksomhet, må lovpålagt reisegaranti stilles.

Reisegarantifondet Reisegarantifondet er en stiftelse som har som oppgave å administrere reisegarantiordningen i Norge. Formålet med fondet er å sikre at forbrukere som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer ikke skal lide økonomisk tap og/eller bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.

Det betyr at foretaket/selskapet skal stille reisegaranti og betale årsgebyr til både Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser. Nedenfor finner du de nødvendige blanketter og veiledninger.

Medlemskap For alle som skal drive med pakkereisevirksomhet er medlemskap i Reisegarantifondet pålagt av pakkereiseloven, og tilhørende forskrift.

Det betyr at foretaket/selskapet skal stille reisegaranti og betale årsgebyr til både Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser.

SKJEMAER FOR ARRANGØRER Her har vi samlet alle dokumenter som skal brukes av foretak og selskap som enten er, eller vil bli, medlemmer av Reisegarantifondet.

SKJEMAER FOR BANK OG FORSIKRINGSSELSKAP Nedenfor har vi samlet garantidokumentene som skal brukes av bank og forsikringsselskap. Ordlyden skal ikke endres, og det skal ikke settes inn utløpsdato, med mindre dette fremgår av et vedtak. Garantinivået skal heller ikke reduseres med mindre dette fremgår av vårt vedtak.

Garantidokumentet skal alltid både sendes i original til Reisegarantifondet, Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO og kopi som PDF per e-post til firmapost@rgf.no

Pantsettelseserklæring Dette dokumentet er for å pantsette et beløp på en sperret konto til fordel for Reisegarantifondet. Beløpet kan ikke fristilles før utløp av oppsigelsestid på minst seks (6) måneder.

For øvrig kan garantien erstattes av andre typer garantidokumenter.

Garantierklæring Dette dokumentet skal brukes av bank og forsikringsselskap når banken og /eller forsikringsselskapet skal oppføres som garantist.

Oppsigelsestiden er minst tre (3) måneder

OFTE STILTE SPØRSMÅL Nedenfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmål fra arrangører

Medlemskap 

Garanti 

Kostnader