OM REISEGARANTIFONDET

Reisegarantifondet 

Reisegarantifondt har et styre som består av tre medlemmer. Barne- og familiedepartementet oppnevner styrets leder, ett styremedlem og dennes vararepresentant.

Hovedorganisasjonen Virke oppnevner ett styremedlem og dennes vararepresentant. Styrets leder skal fylle kravene til dommere i domstolloven § 53 første ledd og § 54 andre ledd. Styremedlemmer og vararepresentanter oppnevnes for fire år og kan gjenoppnevnes.

Dagens styre består i dag av en representant fra konkursmiljøet, reiseoperatørene, samt en med fortid fra forbrukermyndighetene.

Den daglige driften forvaltes av en forretningsfører. Reisegarantifondets forretningsfører er for tiden partner og advokat Aki Johannes Viitala v/ Advokatfirmaet Nova DA. Aki har i lengre tid bistått ulike departement med pakkereise- og konkursrettslige spørsmål. Han har bred erfaring som konkursadvokat, og har jobbet med et stort antall forbrukerkrav ved dannelsen av blant annet Reklamasjonsportalen og Tomtefesteportalen. I tillegg står han bak Entreprisekontoret.

 

Vårt mandat 

Reisegarantifondet skal administrere ordningen med reisegaranti, føre kontroll med at næringsdrivende stiller tilstrekkelig garanti, og være nasjonalt kontaktpunkt.

Reisegarantifondet kan gi de pålegg som er nødvendige for å sikre at bestemmelsene om reisegaranti etterleves. Pålegg kan påklages til departementet.

Reisegarantifondet dekker bare krav overfor næringsdrivende som har stilt den pliktige garantien. Konkurs hos de som leverer kun enkelte reisetjenester, dvs. enten kun hotell, fly eller lignende, vil ikke dekkes. Dekning gis kun ved konkurs hos en pakkereisearrangør som er medlem av Reisegarantifondet, forutsatt at den reisende har kjøpt en pakkereise.

ÅRSBERETNINGER