OFTE STILTE SPØRSMÅL

Nedenfor har vi samlet noen av de spørsmålene vi mottar oftest. Les gjerne gjennom disse før du tar kontakt med Reisegarantifondet.

Hva er en pakkereise?

En typisk pakkereise er en charterreise til «Syden», individuelle storbyferier, opplevelsesreiser/temareiser eller cruise. I loven er dette nærmere beskrevet i pakkereiselovens § 6.

En pakkereise består av minst to av følgende reisetjenester:

  • Transport: Fly, buss, tog, ferge m.m.
  • Innkvartering: Hotell, ungdomsherberge, hytteutleie m.m.
  • Turistmessig ytelse: Billetter til fotballkamp, konserter, teater, greenfee, skikort, spabehandling, yoga m.m. (med mindre disse tjenestene inngår som en del av en større pakke, skal de utgjøre minst 25% av pakkeprisen eller være av vesentlig betydning for at reisen finner sted)
  • Billeie: Leie av bil, bobil, stor motorsykkel m.m.
  • Den næringsdrivende som tilbyr pakkereiser er ansvarlig for at pakkereisen i sin helhet gjennomføres som planlagt og stiller reisegaranti for hele pakken.

Et typisk tilfelle er en charterreise. Også andre reiser bestående av minst to forskjellige reisetjenester innebærer en pakke enten den er tilrettelagt av en næringsdrivende eller at du plukker ut de enkelte elementene selv, typisk fra den næringsdrivendes hjemmeside.

Selv om du kjøper en reise hvor det inngås avtale med flere aktører, er det en pakkereise dersom betalingen skjer samlet til slutt.

Hva er en sammensatt reise?

En sammensatt reise er en “pakke-light”.

I dette tilfellet vil du også ha kjøpt minst to forskjellige reisetjenester til samme reise, men; i) alltid fra forskjellig næringsdrivende og ii) alltid kjøpt og betalt den ene tjenesten før den neste kjøpes og betales.

Kjøpene kan gjøres fra en og samme hjemmeside eller ved at du innen 24 timer etter det første kjøpet, mottar et tilbud fra en ny næringsdrivende som har en avtale med den første. Også her er det en kontakt mellom de næringsdrivende som gjør at du mottar et “målrettet” tilbud om en tilpasset reisetjeneste.

I dette tilfellet har ikke den første næringsdrivende overført dine betalingsdetaljer. Den første næringsdrivende må stille reisegaranti for den tjenesten han mottar betaling for dersom du velger å kjøpe den neste tjenesten du er tilbudt fra hans samarbeidspartner. Du skal “automatisk” motta informasjon om hvilke rettigheter du i så fall har.

NB: du har konkursgaranti kun til den første tjenesten. Er det en flybillett kjøpt av et flyselskap er du sikret mot konkurs hos flyselskapet. Dersom du ikke kan reise, taper du eventuelt forskuddsbetalt hotell. Har du kjøpt flybilletten hos et selskap som kun formidler slike billetter er du kun sikret mot konkurs hos formidleren. Dersom formidleren allerede har betalt pengene til flyselskapet, bortfaller reisegarantien. Du vil da uansett ha en gyldig flybillett så lenge ikke også flyselskapet går konkurs!

Skal du være fullstendig vernet må du kjøpe en pakkereise hos en næringdrivende som har stilt reisegaranti.

Vi anbefaler at du betaler med kredittkort så lenge du ikke er dekket under reisegarantiordning, da kan du kreve pengene igjen fra kortutsteder dersom den du har kjøpt tjenesten fra går konkurs.

Ditt konkursvern

Dersom du har bestilt en pakkereise hos en pakkereisearrangør som er medlem hos oss, betyr det at du som reisende har et konkursvern. I praksis betyr at du får refundert pengebeløpet du har forskuddsbetalt (depositum, evt. sluttvederlag) og at hjemreise dekkes dersom selskapet går konkurs etter feriestart. Vi må imidlertid ta stilling til om vi ordner alternativ transport, eller om den reisende skal gjøre dette selv. Dette bestemmer ikke den reisende selv. 

Samtlige firmaer som har stilt reisegaranti vil være oppført på vår hjemmeside. Ofte markedsfører våre medlemmer seg under andre navn (produktnavn) enn sitt juridiske navn (registrert i Brønnøysundregistrene). Vi forsøker derfor også å være ajour med aktuelle produktnavn. Dette er særlig praktisk ved nettsalg hvor mange arrangører markedsfører seg med flere produktnavn.

Er du i tvil om garanti er stilt, ta bare kontakt.

Medlemsliste

Ajourført medlemsliste finner du under “Medlemmer”. Der kan du søke etter selskapsnavn og evt. produktnavn (brand).  

Dersom du ikke finner selskapet du leter etter, ta gjerne kontakt med oss for en avklaring. 

Hva faller utenfor garantien?

Ordningen gjelder ikke dersom du kun har kjøpt en ruteflybillett eller kun en hotellovernatting. Det gjelder heller ikke om du selv har gått til dekningskjøp i frykt for at selskapet går konkurs.

Hva gjør jeg hvis selskapet går konkurs?

Når en arrangør som har stilt reisegaranti går konkurs, vil Reisegarantifondet legge ut en melding på sin hjemmeside om det som har skjedd og hva de som har kjøpt en pakkereise eller er undervegs på en slik reise skal foreta seg.

Alle som har kjøpt en garantipliktig reise (eksempelvis fly+hotell) vil få sin forskuddsbetaling refundert av fondet. Utbetalingene starter etter at kravet er dokumentert, og at forretningsfører har prøvd kravet. Saksbehandlingstiden kan variere ut i fra konkursens kompleksitet, omfang og art.

De som er på reise tilbys alternativ hjemtransport dersom det er aktuelt eller midlertidig losji mm i påvente av hjemreise. 

I noen tilfeller kan de bli aktuelt å sørge for at reiser gjennomføres som planlagt selv om arrangøren er konkurs.

Jeg har kjøpt fly og hotell til samme reise, men ikke på samme tidspunkt; er jeg dekket av reisegarantien?

Nei, ved kjøp av tjenestene enkeltvis er du ikke dekket. Blir du imidlertid kontaktet med tilbud om den andre tjenesten som et resultat av at du har kjøpt den første tjenesten, kan du ha kjøpt en sammensatt reise. I så fall skal du bli opplyst om dine rettigheter fra den du kjøpte den første tjenesten fra.

Hva skjer dersom jeg har bestilt reise av en arrangør som ikke har stilt garanti?

Det betyr at du ikke er dekket under reisegarantiordningen dersom arrangøren går konkurs. Blir reisen kansellert som følge av at arrangøren mangler penger til å gjennomføre reisen, har du tapt din forskuddsinnbetaling. Har du betalt med kredittkort kan du kreve pengene tilbake fra kortutsteder.

Dersom du er misfornøyd med en gjennomført reise, kan du som hovedregel heller ikke benytte deg av klageordningen (Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser).

Hva skjer dersom jeg har bestilt en pakkereisearrangør i utlandet?

Alle land innenfor EU har en reisegarantiordning. Kravet til reisegaranti og til å motta opplysninger om dine rettigheter er likt i alle land innen EU-medlemsstater. Er du i tvil om det firmaet du vurderer å kjøpe en reise fra har stilt reisegaranti, kan du ta kontakt med oss.

Kjøper du en pakkereise eller en sammensatt reise hos et selskap som er registrert utenfor EU, og som heller ikke har stilt reisegaranti i et EU land, har du normalt ikke disse rettighetene.

Den eneste måten du da kan sikre deg refusjon dersom arrangøren går konkurs, er å betale reisen med kredittkort. Du vil ikke være sikret hjemreise dersom konkursen inntreffer mens du er på reise.

Jeg er misfornøyd med tjenesten - kan jeg reklamere til Reisegarantifondet?

Reisegarantifondet dekker ikke krav i forbindelse med reklamasjoner. Vårt mandat er begrenset til krav i tilknytning til konkurs. I tillegg er det kun konkurser hos pakkereisearrangører som du har bestilt en pakkereise hos som er aktuelt.

Reklamasjoner må først rettes mot reisearrangøren, og ved evt avslag kan det opprettes sak hos Klagenemnda for pakkereiser: www.reiselivsforum.no  

Hva må jeg sende til Reisegarantifondet ved konkurs?

Du må dokumentere at du har betalt for reisen din ved å fremlegge:

  • kvittering på betaling
  • ordre-/billettbekreftelse
  • kontonummer (IBAN/SWIFT om du har konto i utlandet)
Hvor lang tid tar det å få pengene tilbake?

Erfaringsvis får vi utbetalt relativt raskt, men det er avhengig av hvor godt kravet er dokumentert, samt konkursens omfang, karakter og art. 

Har du flere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på firmapost@rgf.no