DEN REISENDE

Dine rettigheter, ditt konkursvern.

På denne siden finner du informasjon om vårt mandat, nyttige lenker, refusjonsskjema og svar på ofte stilte spørsmål

Reisegarantifondet Reisegarantifondet er en stiftelse som har som oppgave å administrere reisegarantiordningen i Norge.

Reisegarantifondet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge for reisegarantispørsmål overfor norske og utenlandske reisende, næringsdrivende og myndigheter.

Formålet Formålet med fondet er å sikre forbrukere mot økonomisk tap. Dette gjelder for de som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer.

De reisende skal heller ikke bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.

Ditt konkursvern De reisende som har bestilt pakkereiser hos en pakkereisearrangør som er medlem av Reisegarantifondet har et konkursvern.

Reisegarantien skal sikre tilbakebetaling av alle betalinger for pakkereiser som ikke blir levert som følge av insolvens (konkurs).

NYTTIGE LENKER Her finner du noen nyttige lenker - både til relevant lovgivning, våre kolleger i Norden, og til diverse samarbeidspartnere

OFTE STILTE SPØRSMÅL Nedenfor har vi samlet noen av de spørsmålene vi mottar oftest. Les gjerne gjennom disse før du tar kontakt med oss.

Definisjoner 

En typisk pakkereise er en charterreise til «syden», individuelle storbyferier, opplevelsesreiser/temareiser eller cruise. I loven er dette nærmere beskrevet i pakkereiselovens § 6.

En pakkereise består av minst to av følgende reisetjenester:

  • Persontransport: Fly, buss, tog, ferge m.m.
  • Innkvartering: Hotell, ungdomsherberge, hytteutleie m.m.
  • Transportutleie: Leie av bil, bobil, stor motorsykkel m.m.
  • Enhver annen turisttjeneste: Adgang til muséer, teaterforestillinger, konserter, fornøyelsesparker, omvisninger, sportsbegivenheter som fotballkamper, skiheiskort, leie av sportsutstyr som for eksempel skiutstyr, spabehandlinger, yoga og utflukter med guide. m.m. (med mindre disse tjenestene inngår som en del av en større pakke, skal de utgjøre minst 25% av pakkeprisen eller være av vesentlig betydning for at reisen finner sted)

 

Den næringsdrivende som tilbyr pakkereiser er ansvarlig for at pakkereisen i sin helhet gjennomføres som planlagt og stiller reisegaranti for hele pakken.

Et typisk tilfelle på en pakkereise er som nevnt en charterreise. Også andre reiser bestående av minst to forskjellige reisetjenester innebærer en pakke enten den er tilrettelagt av en næringsdrivende eller at du plukker ut de enkelte elementene selv, typisk fra den næringsdrivendes hjemmeside.

Selv om du kjøper en reise hvor det inngås avtale med flere aktører, er det en pakkereise dersom betalingen skjer samlet til slutt.

En sammensatt reise er en “pakke-light”.

I dette tilfellet vil du også ha kjøpt minst to forskjellige reisetjenester til samme reise, men;

  1. alltid fra forskjellig næringsdrivende og
  2. alltid kjøpt og betalt den ene tjenesten før den neste kjøpes og betales.

 

Kjøpene kan gjøres fra en og samme hjemmeside eller ved at du innen 24 timer etter det første kjøpet, mottar et tilbud fra en ny næringsdrivende som har en avtale med den første. Også her er det en kontakt mellom de næringsdrivende som gjør at du mottar et “målrettet” tilbud om en tilpasset reisetjeneste.

I dette tilfellet har ikke den første næringsdrivende overført dine betalingsdetaljer. Den første næringsdrivende må stille reisegaranti for den tjenesten han mottar betaling for dersom du velger å kjøpe den neste tjenesten du er tilbudt fra hans samarbeidspartner. Du skal “automatisk” motta informasjon om hvilke rettigheter du i så fall har.

NB: du har konkursgaranti kun til den første tjenesten. Er det en flybillett kjøpt av et flyselskap er du sikret mot konkurs hos flyselskapet. Dersom du ikke kan reise, taper du eventuelt forskuddsbetalt hotell. Har du kjøpt flybilletten hos et selskap som kun formidler slike billetter er du kun sikret mot konkurs hos formidleren. Dersom formidleren allerede har betalt pengene til flyselskapet, bortfaller reisegarantien. Du vil da uansett ha en gyldig flybillett så lenge ikke også flyselskapet går konkurs!

Skal du være fullstendig vernet må du kjøpe en pakkereise hos en næringdrivende som har stilt reisegaranti.

Vi anbefaler at du betaler med kredittkort så lenge du ikke er dekket under reisegarantiordning, da kan du kreve pengene igjen fra kortutsteder dersom den du har kjøpt tjenesten fra går konkurs.

Dersom du har bestilt en pakkereise hos en pakkereisearrangør som er medlem hos oss, betyr det at du som reisende har et konkursvern. I praksis betyr at du får refundert pengebeløpet du har forskuddsbetalt (depositum, evt. sluttvederlag) og at hjemreise dekkes dersom selskapet går konkurs etter feriestart. Vi må imidlertid ta stilling til om vi ordner alternativ transport, eller om den reisende skal gjøre dette selv. Dette bestemmer ikke den reisende selv.

Samtlige firmaer som har stilt reisegaranti vil være oppført på vår hjemmeside. Ofte markedsfører våre medlemmer seg under andre navn (produktnavn) enn sitt juridiske navn (registrert i Brønnøysundregistrene). Vi forsøker derfor også å være ajour med aktuelle produktnavn. Dette er særlig praktisk ved nettsalg hvor mange arrangører markedsfører seg med flere produktnavn.

Er du i tvil om garanti er stilt, det er bare å ta kontakt.

Ajourført medlemsliste finner du under “Medlemmer”. Der kan du søke etter selskapsnavn og ev. produktnavn (brand).

Dersom du ikke finner selskapet du leter etter, ta gjerne kontakt med oss for en avklaring.

Dine rettigheter 

Ordningen gjelder ikke dersom du kun har kjøpt en ruteflybillett eller kun en hotellovernatting. Det gjelder heller ikke om du selv har gått til dekningskjøp i frykt for at selskapet går konkurs.

Når en arrangør som har stilt reisegaranti går konkurs, vil Reisegarantifondet legge ut en melding på sin hjemmeside om det som har skjedd og hva de som har kjøpt en pakkereise eller er undervegs på en slik reise skal foreta seg.

Alle som har kjøpt en garantipliktig reise (eksempelvis fly + hotell) vil få sin forskuddsbetaling refundert av fondet. Utbetalingene starter etter at kravet er dokumentert, og at forretningsfører har prøvd kravet. Saksbehandlingstiden kan variere ut i fra konkursens kompleksitet, omfang og art.

De som er på reise tilbys alternativ hjemtransport dersom det er aktuelt eller midlertidig losji m.m. i påvente av hjemreise.

I noen tilfeller kan de bli aktuelt å sørge for at reiser gjennomføres som planlagt selv om arrangøren er konkurs.

Nei, ved kjøp av tjenestene enkeltvis er du ikke dekket. Blir du imidlertid kontaktet med tilbud om den andre tjenesten som et resultat av at du har kjøpt den første tjenesten, kan du ha kjøpt en sammensatt reise. I så fall skal du bli opplyst om dine rettigheter fra den du kjøpte den første tjenesten fra.

Det betyr at du ikke er dekket under reisegarantiordningen dersom arrangøren går konkurs. Blir reisen kansellert som følge av at arrangøren mangler penger til å gjennomføre reisen, har du tapt din forskuddsinnbetaling. Har du betalt med kredittkort kan du kreve pengene tilbake fra kortutsteder.

Dersom du er misfornøyd med en gjennomført reise, kan du som hovedregel heller ikke benytte deg av klageordningen (Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser).

Alle land innenfor EU har en reisegarantiordning. Kravet til reisegaranti og til å motta opplysninger om dine rettigheter er likt innen alle EU-medlemsstater. Er du i tvil om det firmaet du vurderer å kjøpe en reise fra har stilt reisegaranti, kan du ta kontakt med oss.

Kjøper du en pakkereise eller en sammensatt reise hos et selskap som er registrert utenfor EU, og som heller ikke har stilt reisegaranti i et EU land, har du normalt ikke disse rettighetene.

Den eneste måten du da kan sikre deg refusjon dersom arrangøren går konkurs, er å betale reisen med kredittkort. Du vil ikke være sikret hjemreise dersom konkursen inntreffer mens du er på reise.

Reisegarantifondet dekker ikke krav i forbindelse med reklamasjoner. Vårt mandat er begrenset til krav i tilknytning til konkurs. I tillegg dekker vi kun pakke- og sammensatte reiser, ikke enkelte reisetjenester (kun fly, hotell o.l.)

Reklamasjoner må først rettes mot reisearrangøren, og ved ev. avslag kan det opprettes sak hos Klagenemnda for
pakkereiser: reiselivsforum.no

Dokumentasjon for kravet ditt 

Du må bl.a. dokumentere at du har betalt for reisen din ved å fremlegge:

  • kvittering på betaling
  • ordre-/billettbekreftelse
  • kontonummer (IBAN/SWIFT om du har konto i utlandet)

Erfaringsvis får vi utbetalt relativt raskt, men det er avhengig av hvor godt kravet er dokumentert, samt konkursens omfang, karakter og art.

HAR DU FLERE SPØRSMÅL? Ta gjerne kontakt med oss per e-post på firmapost@rgf.no eller per telefon på +47 51 85 99 40