NORDIC GUARANTEE KANSELLERER DE FLESTE UTSTEDTE REISEGARANTIER

Dato

Enkelte med reisegaranti stilt gjennom Nordic Guarantee vil i disse dager motta brev om at de fleste av deres reisegarantier vil sies opp senest den 30. september 2020. Garantienes oppsigelsestid er tre måneder som løper fra oppsigelsesdatoen, dvs. at garantiene utløper senest 31. desember 2020. Brevet fra Nordic Guarantee er inntatt i sin helhet nedenfor.

Vi minner om at arrangørene til enhver tid må stille reisegaranti i samsvar med vedtak fattet av Reisegarantifondet, jf. pakkereiseloven § 1.

Ovennevnte oppsigelse vil medføre at arrangøren ikke har stilt tilstrekkelig reisegaranti, dersom garantien ikke blir erstattet med en ny garanti fra en annen garantist.

Garanti kan stilles på tre måter, også i kombinasjon ved behov: 
•             Forsikringsselskapet stiller som garantist,
•             banken stiller som garantist, og/eller
•             arrangøren kan pantsette et beløp på en sperret konto til fordel for
Reisegarantifondet

De aktuelle arrangørene må snarest mulig inngi en ny garanti. Dersom garanti ikke er stilt innen to måneder fra ovennevnte oppsigelsesdato, opphører arrangørens rett til å tilby, selge, markedsføre og formidle pakkereiser senest én måned før garantiens utløp, jf. pakkereiseforskriften § 7. Dersom det ikke er inngitt ny garanti, og salget ikke har opphørt innen gitt frist, vil Reisegarantifondet kunne holde styret ansvarlig for eventuelle tap fondet måtte lide.

Brevet fra Nordic Guarantee:

VIKTIG BESKJED – KANSELLERING AV REISEGARANTI

Kjære kunde,

Pandemien Covid-19 har satt hele reiseindustrien i en situasjon med uforutsette utfordringer som vi tidligere ikke har sett maken til, og der langtidsvirkningene er krevende å spå. På samme måte er kredittforsikring påvirket av pandemien, med økt mengde krav og konkurser, og atter til dette ser vi at kostnader forbundet med reforsikring har økt som følge av økt risiko og svekket kapasitet i reforsikringsmarkedet.

Vi har i løpet av den siste perioden analysert tilgjengelig informasjon og konsultert med reiselivseksperter, og det synes å være bred enighet om at reiselivsnæringen fremdeles vil være rammet av langtidsvirkningene av Covid-19 utover i 2022. Dette sammenholdt med redusert aktivitet i vår reiselivsportefølje, medfører at porteføljen ikke lenger er bærekraftig, og vi vil på denne bakgrunn informere om at deres reisegaranti ikke vil bli fornyet.

Den 30. september 2020 vil vi med 3 måneders varsel informere myndighetene om at garantien vil utløpe den 31 . desember 2020.

Vi vil på denne bakgrunn refundere eventuell overskytende premie som er blitt betalt til oss, og ber i denne sammenheng om kontoopplysninger der beløpet skal refunderes.

Vi vil med dette takke for samarbeidet. Eventuelle spørsmål kan rettes til deres kontaktperson hos Nordic Guarantee.

siste
Nyheter

KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...