Konkurs

KONKURS: TURS AS

8. juni 2021 ble det åpnet konkurs hos Turs AS (org.nr.: 921199147). Selskapet var medlem hos Reisegarantifondet frem til 8. februar 2021. I 2021 vurderes

Read More »
Konkurs

KONKURS: GONE PADDLING AS

1. juni 2021 ble det åpnet konkurs hos Gone Paddling AS (org.nr.: 812210742). I 2021 vurderes ditt krav ut i fra to ulike ordninger, se denne

Read More »
Konkurs

KONKURS: MØLL TURBUSS AS

3. mai 2021 ble det åpnet konkurs hos Møll Turbuss AS (org.nr.: 983952631). Selskapet var medlem hos Reisegarantifondet frem til 11. desember 2020. I 2021

Read More »
RGF-informerer

Kompensasjonsordning for pakkereiser iverksettes

Ordningen med kompensasjon til reisende som ikke fikk benyttet sin pakkereise på grunn av koronarestriksjoner er endelig klar. Ordningen med kompensjoner til reisende forvaltes av Reisegarantifondet, som til daglig forvalter systemet med individuelle reisegarantier.

Read More »
Arrangører
RGF-informerer

Regjeringen har fremmet forslag om konkurskrav

Reisegarantifondet kan gledelig meddele at regjeringen har besluttet å fremme et forslag til stortingsvedtak om at forbrukerkrav i forbindelse med insolvens/konkurs etter Covid-19 skal dekkes av staten. Denne behandlingen har tatt tid, og derfor har flere forbrukere etterlyst svar. Vi har ikke kunnet gi ut detaljer før nå, men dette utfallet – gitt at det blir vedtatt av Stortinget – er gunstig for forbrukerne.

Read More »