TravelXpo, Reisegarantifondet og tilsyn

Dato

Den 13. og 14. januar ble TravelXpo avholdt av og for reiselivet. Her ble det gjennomført en rekke interessante foredrag og et stort antall utstillere stilte opp. Det er positive trender i reiselivet, hvor man ser ut til å ha fått børstet av seg de verste virkningene av pandemien. Det er fortsatt dyrt å reise, men det er godt å se at bransjen som sådan står på noe mer stabile bein igjen.

Reisegarantifondet fortsetter med tilsynsarbeidet, som i betydelig grad ble forsterket i fjor. Vi fører ukentlig tilsyn, kontrollerer utstillerlister på arrangement og åpner opp saker basert på anonyme tips.

Vi viser i den anledning til at pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav om medlemskap i Reisegarantifondet dersom selskap ønsker å drive med pakkereisevirksomhet. Pakkereiser er definert i pakkereiseloven § 6 som en reise som består av to eller flere elementer i over 24 timer. Samtlige pakkereisearrangører skal være medlem av Reisegarantifondet og stille lovpålagt reisegaranti.

I desember ble det opprettet syv (7) nye tilsynssaker. Som følge av tilsynssakene er seks (6) virksomheter nå i aktiv søknadsprosess om medlemskap i Reisegarantifondet. I tillegg kunne vi avslutte ti (10) aktive tilsynssaker.

Antall tilsynssaker som pågår i skrivende øyeblikk: 21.

siste
Nyheter

FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...