Årsberetning 2022 er lagt ut

Dato

Innen 31. mars hvert år skal Reisegarantifondet utarbeide og innsende årsberetning og årsregnskap, jf. pakkereiseforskriften § 15.

Årsberetningen 2022 er nå innsendt og lagt ut her.

siste
Nyheter

Oppdatering Norwegian Sports Travel -refusjonskrav
Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs...
Disse selskapene er ikke medlem av Reisegarantifondet – tilsynsoppdatering
Tilsyn Reisegarantifondet fører tilsyn av eget initiativ, på bakgrunn av...
Årsberetning 2022 er lagt ut
Innen 31. mars hvert år skal Reisegarantifondet utarbeide og innsende...
KONKURS: TRANSPORT SERVICE NORDLAND AS (TIDL. POLAR TOURS AS)
Den 20. mars 2023 ble det åpnet konkurs hos Transport...