Disse selskapene er ikke medlem av Reisegarantifondet – tilsynsoppdatering

Dato

Tilsyn

Reisegarantifondet fører tilsyn av eget initiativ, på bakgrunn av tips og/eller henvendelser fra reisende.

Fondet tar alltid kontakt med selskapet og lar de få anledning til å etablere medlemskap, samt stille garanti, før de oppføres på en liste på våre nettsider. Dersom selskapet nekter å stille garanti og etablere medlemskap, da må Reisegarantifondet reagere med flere tiltak. Et av disse tiltakene er å advare forbrukerne mot usikrede reiser.

April 2023

I april 2023 ønsker vi å informere om følgende funn etter tilsyn:

Mange reisende har tatt kontakt med fondet angående reiseselskap som Route 66USA Info AS (org. nr.: 988 751 146), Route 66 International AS (org.nr.: 825 489 932), VIPFirmaturerUSA AS (org.nr.: 929 441 699)  og enkeltpersonforetaket Magic Moments A.S Explorer’s Club Stallvik (orgnr: 929 281 616).

Det markedsføres med motorsykkelreiser til USA langs berømte Route 66. Det markedsføres med at selskapene er medlem av fondet. Ingen av de ovennevnte selskap/foretak er medlemmer av Reisegarantifondet per 24. april 2023. Route66USA Info AS gikk konkurs i 2022, mens øvrige selskaper er aktive.

Det skal nevnes at VIPFirmaturer AS har søkt om medlemskap, men foreløpig ikke etterlevd vedtaket. Vedtaket er påklagd til Barne- og familiedepartementet. Avgjørelsen foreligger ikke pr. dags dato, og det er uklart når denne blir avsagt. Per i dag har heller ikke dette firmaet adgang til å selge pakkereiser.

Hva betyr det at selskap ikke er medlem av Reisegarantifondet?

Det betyr at ingen av de ovennevnte kan markedsføre, selge eller yte pakkereiser (to eller flere reisetjenester).

Videre betyr det at reisende som kjøper reiser av ovennevnte selskap ikke er dekket av reisegaranti ved insolvens. Du vil med andre ord ikke få dekket reisen din etter pakkereiseloven. Du vil da heller ikke få dekket hjemreise ved ev. konkurs (hvis det opprinnelig var en del av pakken).

Samtlige selskap har anledning til å tilby enkelte reisetjenester – herunder kun fly, guidet tur, hotell o.l. Straks disse blir flettet sammen og solgt som en pakkereise, da vil det være ulovlig virksomhet ved manglende etablering av medlemskap hos Reisegarantifondet.

Hvor kan jeg finne oppdaterte medlemslister?

Reisende kan til enhver til kontrollere våre medlemslister under fanen “medlemmer”. Den oppdateres samtidig med våre interne databaser.

Denne nyheten blir også oppdatert i tilfelle noen av selskapene etablerer lovpålagt medlemskap.


Oppdatering 4. mai 2023

Forbrukertilsynet anmelder selskapet Route 66 International AS og daglig leder for mulig bedrageri, brudd på markedsføringsloven og pakkereiseloven. Les mer her: https://www.forbrukertilsynet.no/forbrukertilsynet-politianmelder-selskapet-route-66-international-as-og-daglig-leder

siste
Nyheter

KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...