Oppdatering Norwegian Sports Travel -refusjonskrav

Dato

Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs hos Norwegian Sports Travel AS (org.nr. 917 795 800) – se opprinnelig nyhet her.

Reisegarantifondet ønsker med dette å gi en oppdatering om saksbehandlingen:

Konklusjon

Alle gyldige pakkereiser som var forhåndsbetalt av den reisende dekkes av Reisegarantifondet.

Arbeidet i første omgang

I første omgang undersøkte vi om det var mulig å gjennomføre reisene som planlagt. Tanken var at dersom selskapet hadde betalt for kampbillettene og hotelloppholdet enda var gyldig (les: betalt), da kunne det være mulig å få gjennomført pakkereisene ved at fondet ordnet transport.

Det var dessverre ikke adgang til, da selskapet skyldte både klubb og hoteller store beløp.

Vurdering av om kravene måtte avslås grunnet manglende garanti

Vi har i den opprinnelige nyheten skrevet at det må vurderes om krav fra de reisende må avslås ettersom Norwegian Sports Travel ikke hadde stilt lovpålagte garantien. Reisegarantifondet måtte deretter vurdere om refusjonskrav måtte avslås helt eller delvis grunnet selskapets manglende etterlevelse av vårt vedtak om reisegaranti. Det vil si, selskapet hadde stilt mye lavere garanti enn det fondet hadde vedtatt og det var brudd på det som kalles for pliktig garantistillelse.

Rent rettslig sett var nok det adgang til å avslå krav med bakgrunn i bestemmelsens ordlyd i pakkereiseloven § 46. Fondet vurderte imidlertid denne konkrete saken slik at det forelå samsvarende opplysninger hos pakkereisearrangøren så vel som Reisegarantifondet, noe som ikke kunne vekke en mistanke hos forbrukeren om manglende dekning.

Med andre ord, den reisende fikk opplyst hos selskapet at forskuddsbetalingene var dekket av Reisegarantifondet ved ev. konkurs, samtidig som en kunne kontrollere gyldig medlemskap ut i fra våre åpne medlemslister.

Reisegarantifondet har etter dette kommet til at forbrukerhensynet vil i denne konkrete saken veie tyngst.

Hva betyr dette – får jeg dekket det jeg har betalt til Norwegian Sports Travel?

Det betyr at samtlige rettmessige refusjonskrav, som bygger på gyldige pakkereiser som ikke ble levert på grunn av insolvens, hos selskapet refunderes. Med andre ord: ja, du får dekket det du har betalt for en pakkereise til Norwegian Sports Travel, så lenge du kan dokumentere kravet .

Hva skjer nå – jeg har jo ikke fått penger på konto?

Vi har nå begynt å ta kontakt med de enkelte angående manglende dokumenter og bekreftelser, og du kan regne med å bli kontaktet av oss angående dette i nær fremtid. Det er mottatt ca 400 krav, og det tar noe tid å komme seg gjennom hele listen.

All korrespondanse skjer skriftlig, det er ikke nødvendig å kontakte oss per tlf.

Etter at dokumentasjon er mottatt, vil vi fatte vedtak om du får innvilget ditt krav. Hvis ja, da vil du motta utbetaling når vi avslutter bobehandlingen hos oss.

siste
Nyheter

KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...