Oppdatering 10.8 – NST – Norwegian Sports Travel AS

Dato

Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs hos Norwegian Sports Travel AS (org.nr. 917 795 800) – se opprinnelig nyhet her. Vi konkluderte 27. april 2023 med at alle som hadde kjøpt gyldige pakkereiser, skulle få dekning.

Reisegarantifondet ønsker med dette å gi en oppdatering på saksbehandlingen:

August 2023 – hva er status nå?

Vi har behandlet samtlige krav i 1-2 omganger (avhengig av hva som er sendt inn). Det sendes daglig inn mer dokumentasjon, samt at vi mottar ca 10-15 henvendelser per reisende i løpet av saksbehandlinger. Det er tidkrevende, men vi ønsker å hjelpe til at samtlige får dokumentert kravene sine på en god måte.

Det er nå utstedt siste frist for mange av de reisende for å komme med siste rest av dokumentasjon. Etter dette gjennomgås kravene på nytt (etter behov) og det utstedes avgjørelser om enten innvilgelse av refusjon (utbetaling av erstatning) eller avslag.

Når får vi utbetalt penger?

Dersom vi får svar fra de reisende som forventet, regner vi med å utbetale de innvilgede kravene i september. I motsatt tilfelle kommer vi med en ny oppdatering da.

Kan jeg sende purringer for å få raskere saksbehandling?

Vi er Europas minste reisegarantifond. Dersom hver kravstiller (ca 400 reisende) skal ta kontakt 5-15 ganger, vil all saksbehandlingstid gå til å besvare eposter og telefoner. Vennligst vent på eposter fra oss, send inn dokumentasjonen vi har bedt om og vent på avgjørelse per epost.

siste
Nyheter

HOLLAND NORWAY LINES ER KONKURS – KONTAKT SGR
Det nederlandske selskapet Holland Norway Lines er konkurs, melder Børsen.no...
Reisegarantifondet informerer – tilsyn
Hva er Reisegarantifondets formål? Reisegarantifondet er en stiftelse som siden...
Oppdatering 10.8 – NST – Norwegian Sports Travel AS
Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs...
Oppdatering Norwegian Sports Travel -refusjonskrav
Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs...