KONKURS: NORWEGIAN SPORTS TRAVEL AS

Dato

8. februar 2023 er det åpnet konkurs hos Norwegian Sports Travel AS (org.nr. 917 795 800).

Som et rettslig utgangspunkt legger loven opp til dekning av forskuddsbetalinger av pakkereiser, samt eventuell hjemreise ved behov, når pakkereisearrangøren er insolvent (les: Går konkurs). Vilkåret er at arrangøren har stilt reisegaranti og har gyldig medlemskap i Reisegarantifondet.

I dette tilfellet har arrangøren ikke stilt tilstrekkelig garanti etter våre vedtak, og fondet må komme tilbake til hvordan dette håndteres. I alle tilfeller bes den reisende om å sende inn krav dersom du har kjøpt en pakkereise som ikke ble noe av.

Pakkereiseloven og den alminnelige reisegarantiordningen legger imidlertid ikke opp til dekning av forskuddsbetalinger for pakkereiser som har blitt kansellert, innstilt eller avbestilt før konkursåpning. Dette bygger på at kravet ikke oppstod som følge av insolvens, men som følge av andre årsaker, eksempelvis pandemi. Når det gjelder kansellerte/innstilte/avbestilte reiser må det derfor foretas en konkret individuell vurdering om dekning. Det samme gjelder for gavekort, vouchers og tilgodelapper. Reisende har i nevnte tilfeller ikke automatisk krav på refusjon fra garantiordningen.


Er du allerede på reise og kommer deg ikke hjem? 

Send e-post til Reisegarantifondet på konkurs@rgf.no med følgende emnetittel:

HJEMREISER – [DITT NAVN] – NORWEGIAN SPORTS TRAVEL AS

Vennligst send henvendelse kun per e-post, ikke per brev.

Legg ved følgende informasjon og dokumentasjon:

  • informasjon avreise tur/retur (dato, klokkeslett, flyplass), og hvilket hotell dere bor på
  • dokumentasjon på billett/ordrebekreftelse
  • dokumentasjon på innbetaling


Skal du søke om refusjon?

Dersom du har bestilt en pakkereise og forskuddsbetalt enten depositum og/eller sluttvederlag kan du søke om refusjon ved å fylle ut dette skjemaet. Det står nederst en bekreftelse når søknaden er innsendt, du mottar ikke en egen bekreftelsesmail.

I samme skjema bes det også opplyst om:

  • det er behov for hjemreise
  • om reisen allerede var kansellert
  • om det er utstedt voucher/gavekort/tilgodelapp

Enkelte reisetjenester dekkes ikke.

Krav må meldes inn tre måneder fra konkursåpning.

siste
Nyheter

Telefon og e-post i sommerferien 2024
Grunnet ferieavvikling vil telefonen være stengt fra 11. juli til...
Tilsyn – Oppdatering juni 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...