Reisegarantifondet informerer om Flyr

Dato

Det er mange som kontakter oss om deres rettigheter ved en eventuell konkurs hos flyselskapet Flyr.

Passasjerenes rettigheter ved konkurs hos Flyr

Situasjonen per 31. januar 2023

Når denne artikkelen skrives, mandag 31. januar 2023, har flyselskapet Flyr meddelt at selskapet er i en alvorlig finansiell situasjon og begjærer konkurs 1. februar 2023

Ved bestilling av kun flyreise – ikke dekning hos Reisegarantifondet

Reisegarantifondet dekker ikke enkelte reisetjenester, dvs. kun eksempelvis flyreiser. Reisegarantifondet dekker ikke billetten eller andre tap du måtte ha lidt i forbindelse med denne situasjonen.

Etter hva vi er kjent med dekker heller ikke reiseforsikringen noe ved ev. konkurs.

I tilfelle du har bestilt med kredittkort bør du anmelde kravet hos kredittkortselskapet snarest mulig. Ved betaling med kredittkort etableres et konkursvern for kjøpet ditt, og dette må du raskt melde inn til kredittkortselskapet ditt.

I andre tilfeller må du melde kravet inn hos oppnevnt bostyrer, dvs. anmelde kravet i boet. Det er trolig liten sannsynlighet for at du får noe dekket hos sistnevnte, men det er verdt forsøket.

Ved bestilling av pakkereise når Flyr står for transport

Dersom du har bestilt en pakkereise hvor Flyr står for flytransporten, da må du henvende deg til pakkereisearrangøren som skal skaffe ny transport, ev. refundere pengene.

I tilfelle pakkereisearrangøren går konkurs i etterkant av Flyr-konkurs, da vil du trolig kunne ha dekning hos Reisegarantifondet. Det må gjøres en konkret vurdering av om det er bestilt en pakkereise. I tillegg er det en forutsetning at reisen ikke var kansellert av pakkereiseoperatøren eller den reisende grunnet andre forhold enn konkursen.

Med andre ord, reisegarantien skal sikre tilbakebetaling av alle betalinger for pakkereiser og for reisetjenester, som ikke blir levert som følge av insolvens. I tilfelle kanselleringen skyldes andre grunner enn konkursen dekkes i så fall ikke reisen. Dette var særlig aktuelt under pandemien.

Oppsummert

  • Ingen dekning for kun flyreiser hos Reisegarantifondet
  • Meld kravet til kredittkortselskapet dersom du har bestilt med kredittkort
  • I alle tilfeller kan du melde kravet til boet. Info om dette finner du etter hvert på brreg.no eller på Flyrs hjemmesider.

siste
Nyheter

FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...