Gebyrer – faktura til klagenemnda for pakkereiser

Vi har i det siste mottatt mange henvendelser om siste utstedt faktura. Fakturaen gjelder årsgebyret til klagenemnda for pakkereiser. Etter pakkereiseforskiften § 9 skal denne faktureres med forfall 1. april. Vi er lovpålagt å etterleve fristene satt i pakkereiseforskriften. Vi ser imidlertid på løsninger for å hjelpe arrangører i den prekære situasjonen som har oppstått, og kommer med en nærmere tilbakemelding om dette.

§ 9.Plikt til å betale årsgebyr til klagenemnda for pakkereiser

Næringsdrivende som tilbyr, selger eller formidler pakkereiser, skal innbetale et årsgebyr til klagenemnda for pakkereiser på

a) kr 1 250 om de stiller til og med kr 250 000 i reisegaranti
b) kr 3 000 om de stiller fra og med kr 250 001 til og med kr 10 000 000 i reisegaranti
c) kr 15 000 om de stiller fra og med kr 10 000 001 til og med kr 40 000 000 i reisegaranti
d) kr 50 000 om de stiller over kr 40 000 000 i reisegaranti.

Fergerederier skal innbetale årsgebyr etter bokstav b, med mindre de omfattes av bokstav a.

Årsgebyret skal betales samtidig med garantistillelsen første året, og deretter skal det betales innen 1. april hvert år.

Klagenemnda kan bestemme at en næringsdrivende skal betale årsgebyret for det året den næringsdrivende trer ut av reisegarantiordningen.

Årsgebyret innkreves av Reisegarantifondet