Påminnelse om egenerklæring 2020

Dato

Frist 1. desember 2019

Egenerklæring 2020

Når må egenerklæringen inngis?

Fristen er 1. desember hvert år.

Hvordan inngir selskapet/foretaket egenerklæring?

Egenerklæring for 2020 bes i år innsendt som PDF per e-post til firmapost@rgf.no.

Hvor finner jeg skjemaet?

Egenerklæringsskjemaet finnes på våre hjemmesider, se: «For arrangører» og deretter«søknadsblanketter».

Er det ikke mulig med elektronisk registrering i år?

Nei, i år ser vi oss nødt til å motta disse per e-post. Reisegarantifondet holder på å utvikle nye nettsider og databaser, og i den forbindelse er tidligere nettløsning fjernet. Vi tar sikte på å lansere bedre løsninger til neste år. De få som har fått til å levere via en gammel link til den elektroniske løsningen, bes om å sende samme filen til oss per e-post.

Opplysninger om betalingsprosedyrer

For fastsettelse av garantiens nivå, og for å vurdere Reisegarantifondets eksponering, er opplysninger om betalingsprosedyrer av betydning. Vi ber derfor om at medlemmene oppgir hvor lenge før avreise kunden betaler reisen, herunder både depositum og sluttvederlag.

 

Revisorattestasjon

Må revisor attestere egenerklæringen?

Reisegarantifondet har et særlig behov for å få attestert garantipliktig omsetning, da dette ikke er tall som enkelt kan utledes av foretakets regnskap. Det er etter dette bestemt at kravet om revisors attestasjon opprettholdes som en hovedregel.

Kan det søkes om fritak?

Revisjonsplikten gjelder som kjent ikke for foretak med omsetning under 6 MKR, jf. revisorloven § 2-1 annet ledd. Medlemmer som ikke er pålagt revisjonsplikt, kan søke om fritak på vanlig måte. Dette må gjøres hvert år.

 

Nytt av året

I 2018 ble det innført nye regler – gjelder disse fortsatt?

I 2018 ble det innført nye regler, og vi minner om vårt brev av i fjor med veiledning. I år er det ikke annet nytt, og dette brevet sendes kun som en påminnelse.

 

Faktura for 2020

Når sendes fakturaen ut?

I disse dager faktureres årsgebyret for Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser.

Hva er gebyrsatsene for 2020?

Det er ingen endring i gebyrsatsene for 2020.

 

Året 2019

Året 2019 har vært et spennende år for Reisegarantifondet. 1. mai 2019 overtok undertegnede som daglig leder, Reisegarantifondet flyttet fra Stavanger til Oslo og vi har gjennomført et omfattende digitaliseringsprosjekt. I tiden som kommer vil vi lansere både nye nettsider og databaser. Vi vil takke alle de som har holdt oss oppdatert gjennom året om forhold som hadde betydning for garantifastsettelsen. I tillegg takker vi for mange gode innspill og hyggelige henvendelser i løpet av året. Vi ønsker samtlige et godt nytt pakkereiseår.

 

siste
Nyheter

FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...