KONKURS: 1001 NATT REISER AS (oppdatert 7.5)

Dato

Oppdatering 7. mai 2020 kl 10:25:

Vi har endelig mottatt svar fra Klarna. Dette har tatt flere måneder, noe som er beklagelig for de reisende, men utenfor vår kontroll. Vi har purret Klarna f.o.m primo desember 2019. Det var en riktig avgjørelse å vente på Klarna, da dette har medført til at flere reisende har fått sine reiser helt eller delvis refundert.

Nå har vi imidlertid fått samtlige tilbakemeldinger. Refusjoner betales ut f.o.m denne uken og ca tre (3) uker frem i tid. Vi regner med å ha ferdigstilt utbetalingene i mai for de som har dokumentert sine krav.

Oppdatering 30. mars 2020 kl 10:25:

Vi avventer siste avklaring fra Klarna. De har nektet å inngi de opplysninger som behøves foreløpig. Det er et stort antall av de reisende som har betalt til/via Klarna, og vi må avklare om en vesentlig del av de reisende skal ha refusjon direkte fra dette selskapet. Dette må vi ha på plass for å kunne prøve kravene, og svaret fra Klarna kan endre kravsbildet i stor grad. Vi har krevd et svar i løpet denne uken og igangsetter tilbakebetalinger straks etter dette.

Manglende svar fra aktører som sitter på evt. refusjonsbeløp er dessverre et forhold utenfor Reisegarantifondets kontroll, samtidig som det er avgjørende å få dette avklart før utbetalinger skjer. Det er beklagelig at slikt skjer, men det er ikke mulig å hindre. Vi jobber utrettelig med å få refundert beløp til de reisende. Det anbefales nå at de reisende holder et øye med denne nyheten, da denne oppdateres ukentlig. Det er ikke mulig å få ut mer informasjon ved å ringe eller sende inn mail for øyeblikket. Vi er for tiden svært opptatt med coronautbruddet, og ber om at korrespondansen holdes til et minimum.

Oppdatering 19. mars 2020 kl 15:29:

Vi har fått avklart nærmest alle forhold med de forskjellige aktørene som er involvert. Dette er noe vi har jobbet med daglig, og noe som har tatt ekstraordinært med tid ettersom datalistene vi har mottatt har vært dårlige, og ikke i tråd med informasjon hos andre aktører og/eller reisende har innsendt krav på. I tillegg har arrangøren operert med ulike betalingsprosedyrer mellom aktørene, noe som gir avvikende svar på om den reisende faktisk har betalt inn det beløpet som kreves refundert.

Vi avventer nå svar fra Klarna om det er reisende som får refusjon via dem – det er ingen som skal ha nedbetalingsplan der for en reise som ikke gjennomføres.

Vi igangsetter refusjonsutbetalingene straks det er avklart hvorvidt det er andre aktører som sitter med midler som skal betales ut. Vi regner med å igangsette dette i løpet av kort tid, gitt at alle svarer. (i mars, begynnelsen av april)

Oppdatering 21. februar 2020 kl 11:02:

Vi har per i dag mottatt ca 500 henvendelser krav, og oppdatert samtlige reisende om status på utbetaling.

Per i dag avventer vi svar fra aktører som har vært benyttet av arrangøren for å kunne prøve kravene som er fremsatt. Reisegarantifondet venter dermed på svar fra en rekke aktører, og vil igangsette utbetaling straks vi har ferdigstilt kryssreferansene – dette for å unngå at noen reisende får enten for lite eller for meget refundert.

De som har dokumentert sitt krav i tilstrekkelig grad vil motta refusjon.

Det er estimert at tilbakebetaling skjer medio mars 2020.

Opprinnelig nyhet publisert 29. november 2019 kl 15:36

Konkursåpning

29. november 2019 kl 11:48 åpnet Asker og Bærum tingrett konkurs hos 1001 NATT REISER AS (org.nr. 921 077 394)

Allerede på tur og ikke kommer deg hjem? 

Send e-post til Reisegarantifondet på konkurs@rgf.no med følgende emnetittel:

HJEMREISER – [DITT NAVN] – 1001 NATT REISER AS KONKURS.

Vennligst send kun e-post, ikke per brev.

Legg ved følgende informasjon og dokumentasjon:
– informasjon avreise tur/retur (dato, klokkeslett, flyplass), og hvilket hotell dere bor på
– dokumentasjon på billett/ordrebekreftelse
– dokumentasjon på innbetaling

Refusjon

Bestilt billett og forskuddsbetalt enten depositum og/eller sluttvederlag? Send ditt krav til Reisegarantifondet til konkurs@rgf.no med følgende emnetittel:

REFUSJON – [DITT NAVN] – 1001 NATT REISER AS KONKURS  

Vennligst send kun e-post, ikke per brev.

Legg ved følgende dokumentasjon:

– fyll ut dette refusjonsskjema (PDF) eller refusjonsskjema (word)
– legg ved dokumentasjon på billett/ordrebekreftelse
– legg ved dokumentasjon på innbetaling

siste
Nyheter

FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...