Regjeringen har fremmet forslag om konkurskrav

Dato

Reisegarantifondet kan gledelig meddele at regjeringen har besluttet å fremme et forslag til stortingsvedtak om at forbrukerkrav i forbindelse med insolvens/konkurs etter Covid-19 skal dekkes av staten. Denne behandlingen har tatt tid, og derfor har flere forbrukere etterlyst svar. Vi har ikke kunnet gi ut detaljer før nå, men dette utfallet – gitt at det blir vedtatt av Stortinget – er gunstig for forbrukerne.

Forslaget er utarbeidet etter forslag av og i samarbeid med Reisegarantifondet, og vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag for dette hos regjeringen. Vi takker Barne- og familiedepartementet for god dialog og et godt samarbeid.

I forslaget beskrives ordningen slik:

«Ordningen skal dekke innbetalte, ikke refunderte forskudd for pakkereiser som er kjøpt til og med 14. mars 2020, uansett når pakkereisen skulle finne sted. Det skal gjøres fradrag for dekning som den reisende har fått eller kan få fra andre kilder, f.eks. fra reiseforsikring eller kredittkortselskap. Ordningen skal omfatte tilbakebetalingskrav som er omgjort til tilgodelapper eller utsatt reise. Pakkereisen må være kjøpt av en arrangør som er medlem av Reisegarantifondet»

Forslaget må imidlertid vedtas av Stortinget, og saksgangen kan følges på Stortingets nettsider: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83210

Det har siden pandemiens utbrudd vært et uavklart spørsmål i hele Europa om de reisendes tilbakebetalingskrav som følge av avlyste og avbestilte reiser ifb. pandemien skal dekkes av reisegarantiordningene. Barne- og familiedepartementets vurdering er at disse kravene ikke anses som omfattet av retten til dekning fra Reisegarantifondet. Barne- og familiedepartementet viser imidlertid til at dette i dagens situasjon kan synes urimelig, og den midlertidige kompensasjonsordningen foreslås for å ivareta de reisende som rammes av dette.

Den foreslåtte midlertidige kompensasjonsordningen oppsummert:

  • Gjelder sammensatt reise eller en pakkereise
  • Gjelder reiser kjøpt til og med 14. mars 2020.
  • Arrangøren må være medlem av Reisegarantifondet, og må være insolvent (betyr normalt sett at bedriften har gått konkurs)
  • Reisen må være betalt – Ordningen skal også omfatte reiser som er omgjort til tilgodelapper eller utsatt reise. Dette må dokumenteres av den reisende.
  • Det gjøres fradrag for dekning som den reisende har fått fra andre kilder, f.eks. fra reiseforsikring eller kredittkortselskap. Dette må dokumenteres av den reisende.
  • Reisegarantifondet skal administrere ordningen.
  • Dette er et forslag som Stortinget må vedta, før Reisegarantifondet kan effektuere det ovennevnte.


Vi er ikke kjent med saksbehandlingstiden til Stortinget, men Reisegarantifondet effektuerer forslaget straks vi mottar melding om at ovennevnte ordning er vedtatt.

siste
Nyheter

FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS
26. april 2024 ble det åpnet konkurs hos Arctic Travel...
Tilsyn – Oppdatering april 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...