Regjeringen har fremmet forslag om konkurskrav

Dato

Reisegarantifondet kan gledelig meddele at regjeringen har besluttet å fremme et forslag til stortingsvedtak om at forbrukerkrav i forbindelse med insolvens/konkurs etter Covid-19 skal dekkes av staten. Denne behandlingen har tatt tid, og derfor har flere forbrukere etterlyst svar. Vi har ikke kunnet gi ut detaljer før nå, men dette utfallet – gitt at det blir vedtatt av Stortinget – er gunstig for forbrukerne.

Forslaget er utarbeidet etter forslag av og i samarbeid med Reisegarantifondet, og vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag for dette hos regjeringen. Vi takker Barne- og familiedepartementet for god dialog og et godt samarbeid.

I forslaget beskrives ordningen slik:

«Ordningen skal dekke innbetalte, ikke refunderte forskudd for pakkereiser som er kjøpt til og med 14. mars 2020, uansett når pakkereisen skulle finne sted. Det skal gjøres fradrag for dekning som den reisende har fått eller kan få fra andre kilder, f.eks. fra reiseforsikring eller kredittkortselskap. Ordningen skal omfatte tilbakebetalingskrav som er omgjort til tilgodelapper eller utsatt reise. Pakkereisen må være kjøpt av en arrangør som er medlem av Reisegarantifondet»

Forslaget må imidlertid vedtas av Stortinget, og saksgangen kan følges på Stortingets nettsider: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83210

Det har siden pandemiens utbrudd vært et uavklart spørsmål i hele Europa om de reisendes tilbakebetalingskrav som følge av avlyste og avbestilte reiser ifb. pandemien skal dekkes av reisegarantiordningene. Barne- og familiedepartementets vurdering er at disse kravene ikke anses som omfattet av retten til dekning fra Reisegarantifondet. Barne- og familiedepartementet viser imidlertid til at dette i dagens situasjon kan synes urimelig, og den midlertidige kompensasjonsordningen foreslås for å ivareta de reisende som rammes av dette.

Den foreslåtte midlertidige kompensasjonsordningen oppsummert:

  • Gjelder sammensatt reise eller en pakkereise
  • Gjelder reiser kjøpt til og med 14. mars 2020.
  • Arrangøren må være medlem av Reisegarantifondet, og må være insolvent (betyr normalt sett at bedriften har gått konkurs)
  • Reisen må være betalt – Ordningen skal også omfatte reiser som er omgjort til tilgodelapper eller utsatt reise. Dette må dokumenteres av den reisende.
  • Det gjøres fradrag for dekning som den reisende har fått fra andre kilder, f.eks. fra reiseforsikring eller kredittkortselskap. Dette må dokumenteres av den reisende.
  • Reisegarantifondet skal administrere ordningen.
  • Dette er et forslag som Stortinget må vedta, før Reisegarantifondet kan effektuere det ovennevnte.


Vi er ikke kjent med saksbehandlingstiden til Stortinget, men Reisegarantifondet effektuerer forslaget straks vi mottar melding om at ovennevnte ordning er vedtatt.

siste
Nyheter

Oppdatering Norwegian Sports Travel -refusjonskrav
Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs...
Disse selskapene er ikke medlem av Reisegarantifondet – tilsynsoppdatering
Tilsyn Reisegarantifondet fører tilsyn av eget initiativ, på bakgrunn av...
Årsberetning 2022 er lagt ut
Innen 31. mars hvert år skal Reisegarantifondet utarbeide og innsende...
KONKURS: TRANSPORT SERVICE NORDLAND AS (TIDL. POLAR TOURS AS)
Den 20. mars 2023 ble det åpnet konkurs hos Transport...