REISEGARANTIFONDET BEHANDLER IKKE SAKER IFB. SAS-STREIKEN

Dato

SAS-PILOTENE ER GÅTT UT I STREIK – HVA NÅ? 

Som kjent er pilotene i SAS per 4. juli 2022 gått ut i streik, noe som påvirker mange reisende. 

Reisegarantifondets oppgave er å behandle krav knyttet til konkurs hos pakkereisearrangører. Forutsetningen er at den reisende har i) bestilt en pakkereise (eller sammensatt reise) ii) hos en pakkereisearrangør iii) som er medlem av Reisegarantifondet og iv) som har gått konkurs.  

SAS er ikke medlem hos det norske Reisegarantifondet, men i Kammarkollegiet i Sverige. Videre er SAS på nåværende tidspunkt ikke konkurs, så vidt oss bekjent. Endelig er det kun pakkereiser og sammensatte reisearrangement som omfattes av reisegarantiordningen. Dersom dere har bestilt en enkel reisetjeneste, dvs. eksempelvis kun hotell eller kun fly, skal disse krav ikke fremmes overfor reisegarantiordningen ved konkurs. 

De reisende har etter dette ingen dekningsberettigede krav hos Reisegarantifondet, jf. pakkereiseloven § 46 tredje ledd. 


HVEM SKAL JEG KONTAKTE VED GENERELLE SPØRSMÅL? 

Dersom du har generelle spørsmål angående dine forbrukerrettigheter ved enkle reisetjenester, kontakt gjerne Forbrukerrådet, SAS direkte, kredittkortselskapet ditt og/eller reiseforsikringsselskapet ditt. 

Forbrukerrådet  

Telefon: 23 40 05 00 

Postmottak: https://www.forbrukerradet.no/side/kontakt-postmottak/

SAS 

Telefon: 21 89 64 00 


HVEM SKAL JEG KONTAKTE HVIS FLYVNINGEN ER EN DEL AV EN PAKKEREISE? 

I tilfelle SAS-flyvningen er en del av en pakkereise, må du ta kontakt med den aktuelle pakkereisearrangøren. 


HVA SKJER VED EN EV. KONKURS? 

Dersom en ev. konkurs måtte inntreffe, må du følge med på oppdateringer fra SAS og Kammarkollegiet.  

Kammarkollegiet 

Kontaktinformasjon: https://www.kammarkollegiet.se/kontakt

I alle tilfeller vil det norske Reisegarantifondet ikke være riktig instans for å fremme krav eller spørsmål.

siste
Nyheter

Kraftig økning i bøter for brudd på forbrukerlovgivning
14. februar 2023 trådte det i kraft en ny forskrift...
NORWEGIAN SPORTS TRAVEL ER KONKURS
8. februar 2023 er det åpnet konkurs hos Norwegian Sports...
Reisegarantifondet informerer om Flyr
Det er mange som kontakter oss om deres rettigheter ved...
KONKURS: COEVENT AS
Den 3. november 2022 ble det åpnet konkurs hos CoEvent...