KOMPENSASJONSORDNING FOR PAKKEREISER ER AVSLUTTET

Dato

Stortinget besluttet 23. februar 2021, ved behandling av Prop. 79 S (2020-2021), som kjent å bevilge 75 millioner kroner til reisende som ikke hadde fått tilbakebetalt sine innbetalinger for avlyste, innstilte eller kansellerte pakkereiser som følge av at pakkereisearrangøren er gått konkurs under koronapandemien.

Ordningen ble utarbeidet etter forslag av og i samarbeid med Reisegarantifondet, og vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag for dette hos regjeringen. Arbeidet har vært av stor viktighet for fondet.

Reisegarantifondet, som til daglig forvalter systemet med individuelle reisegarantier, ble i april 2021 tildelt oppdraget med å forvalte ordningen med kompensasjoner til reisende. 31. mars 2022 utløp avtaletiden, og kompensasjonsordningen for pakkereiser er nå avsluttet.

Arbeidet har vært omfattende da Reisegarantifondet mottok 26 koronarelaterte konkurser, med over 1000 krav til behandling. Under arbeidet med kompensasjonsordningen har alle disse kravene blitt behandlet, og i forbindelse med saksbehandlingen er det sendt mellom 10.000-15.000 henvendelser. Ca. 10 MKR er utbetalt til de reisende.

Samtlige krav ble behandlet i avtaletiden, og samtlige innvilgede krav ble utbetalt før avtalens utløp. Det er videre mottatt ni rettidig fremsatte klager på vedtak, som er oversendt Barne- og familiedepartementet for behandling.

Vi vil takke alle involverte aktører for god dialog, godt samarbeid, og for tilliten som er utvist Reisegarantifondet ved tildelingen av oppdraget.

siste
Nyheter

Utbetalingsprosessen – Norwegian Sports Travel
Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs...
Tilsyn – oppdatering november 2023
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Frist 1. desember – info om egenerklæringsskjema 2024
Fristen for innsendelse av egenerklæringsskjemaet nærmer seg. Som hvert år...
Tilsyn – oktober 2023
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...