Utbetalingsprosessen – Norwegian Sports Travel

Dato

Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs hos Norwegian Sports Travel AS (org.nr. 917 795 800) – se opprinnelig nyhet her. Vi konkluderte 27. april 2023 med at alle som hadde kjøpt gyldige pakkereiser, skulle få dekning.

Reisegarantifondet ønsker med dette å gi en oppdatering på saksbehandlingen, og som oppdateres fortløpende til alle er utbetalt:

Desember 2023 – hva er status nå?
Samtlige krav er behandlet og vi har igangsatt utbetalinger.

Edit 21. desember 2023: Vi har utbetalt samtlige av kravstillerne, rundt ca 7,8 MKR.

Når får vi utbetalt penger?
Utbetalingene skjer manuelt. Her har vi dessverre ikke noe automatisert system, noe som betyr at vi manuelt taster inn navn, beløp og melding. Det er ca 8 MKR som skal utbetales.

Det krever sin tid, og dessverre er det også tid for den årlige innsendelsen av egenerklæringer for våre 700 medlemmer, noe som fordrer hundrevis av henvendelser i desember. Vi forsøker imidlertid å få tatt dette raskest mulig.

Kan jeg sende purringer for å få raskere saksbehandling?
Nei. De som har fått innvilgelse vil få beløpet sitt utbetalt i tur og orden.

siste
Nyheter

Telefon og e-post i sommerferien 2024
Grunnet ferieavvikling vil telefonen være stengt fra 11. juli til...
Tilsyn – Oppdatering juni 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
FTI TOURISTIK GMBH ER KONKURS – KONTAKT DRSF
FTI Touristik GmbH har sendt inn søknad om åpning av...
Tilsyn – Oppdatering mai 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...