ENDRING AV SATSENE FOR ÅRSGEBYR TIL REISEGARANTIFONDET

Dato

Barne- og familiedepartementet har vedtatt endringer i pakkereiseforskriften, hvor blant annet satsene for årsgebyrene til Reisegarantifondet er endret.

Pakkereiseforskriften § 8 første ledd vil etter endringen lyde:

Næringsdrivende skal innbetale et årsgebyr til Reisegarantifondet på

  1. kr 4 000 om de stiller under kr 250 000 i reisegaranti
  2. kr 7 000 om de stiller fra og med kr 250 000 til og med kr 1 000 000 i reisegaranti
  3. kr 20 000 om de stiller fra og med kr 1 000 001 til og med kr 10 000 000 i reisegaranti
  4. kr 40 000 om de stiller fra og med kr 10 000 001 til og med kr 100 000 000 i reisegaranti
  5. kr 100 000 om de stiller over kr 100 000 000 i reisegaranti.


Bestemmelsens andre ledd forblir uendret, og årsgebyr skal fortsatt betales samtidig med garantistillelsen første året, og deretter innen 1. desember hvert år.

De nye satsene for årsgebyret vil gjelde f.o.m. pakkereiseåret 2023, hvor faktura utstedes i november med betalingsfrist 1. desember 2022.

Det er ingen endring i satsene for årsgebyret til Klagenemnda for pakkereiser.

Gebyrer fra medlemmer er fondets eneste inntekt. Et økt budsjett vil kunne gi rom for ytterligere saksbehandlingskapasitet og lignende tiltak som er til gunst for pakkereisearrangørene og de reisende. Det skal nå foretas en intern vurdering på hva som er formålstjenlige tiltak. Vi kommer tilbake til dette etter faktureringen er effektuert.

siste
Nyheter

TravelXpo, Reisegarantifondet og tilsyn
Den 13. og 14. januar ble TravelXpo avholdt av og...
Tilsyn – oppdatering desember 2023
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
Utbetalingsprosessen – Norwegian Sports Travel
Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs...
Tilsyn – oppdatering november 2023
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...