KONKURS: TIIMSTER AS (TIDL. MIIT AS)

Dato

Den 19. oktober 2022 ble det åpnet konkurs hos Tiimster AS (tidl. Miit AS) (org.nr.: 992 234 172). Selskapet var medlem hos Reisegarantifondet frem til 17. desember 2020. Dette medfører at foretaket ikke har stilt gyldig garanti, og ev. krav om refusjon er derfor ikke erstatningsberettiget hos Reisegarantifondet etter den alminnelige reisegarantiordningen, jf. pakkereiseloven § 46 tredje ledd.

Krav må derfor meldes inn til konkursboet. Bostyrer som ble oppnevnt:

Adv. Lars Kåre Pedersen
Postboks 8 Sentrum
4001 STAVANGER

Krav bør ev. også meldes inn til deres forsikringsselskap og/eller kredittkortforetak. Sjekk egne frister for dette, disse er ofte korte.

siste
Nyheter

Kraftig økning i bøter for brudd på forbrukerlovgivning
14. februar 2023 trådte det i kraft en ny forskrift...
NORWEGIAN SPORTS TRAVEL ER KONKURS
8. februar 2023 er det åpnet konkurs hos Norwegian Sports...
Reisegarantifondet informerer om Flyr
Det er mange som kontakter oss om deres rettigheter ved...
KONKURS: COEVENT AS
Den 3. november 2022 ble det åpnet konkurs hos CoEvent...