ORIENTERING OM DETUR-KONKURSEN

Dato

Opprinnelig publisert 23. september 2022 – men oppdatert 17. oktober 2022 grunnet konkursen:

Hvem er rett mottaker for krav i forbindelse med DETUR-konkursen?

Det er mange som kontakter Reisegarantifondet om Detur. Vi kan dessverre ikke hjelpe i forbindelse med de sakene som nå har oppstått. Detur er ikke lenger medlem av den norske reisegarantiordningen.

Detur NUF er medlem av Kammarkollegiet i Sverige. Krav ved ev. konkurs må derfor rettes til våre kolleger i Sverige – følg denne linken.

Hvordan vurderer svenske Kammarkollegiet mitt krav?

Vi ønsker å orientere om Kammarkollegiets erstatningsvilkår, og det hitsettes fra deres nettside.

I Sverige stilles følgende krav (tekst på svensk), hvor du må ha:

  • Bokat en paketresa, eller
  • bokat ett sammanlänkat researrangemang och
  • att din resa är inställd eller avbruten på grund av att reseaktören blivit insolvent eller gått i konkurs.

Videre orienteres det om hvem som ikke kan få erstatning (tekst på svensk):

  • Du endast har köpt flygbiljetter.
  • Det är flygförseningar.
  • Du inte är nöjd med din resa och vill reklamera.
  • Din paketresa är inställd av någon annan anledning än att reseaktören blivit insolvent eller gått i konkurs.
  • Du själv avbokar din resa.

Det er viktig her å understreke vilkåret om insolvens; dersom reisen var avlyst/kansellert/innstilt ved et tidligere tidspunkt grunnet eksempelvis pandemien, da vil reisegarantien ikke dekke kravet ditt. Både norske og svenske regler bygger på samme EU-direktiv, hvor insolvens (les: konkurs) må være hovedårsaken for at reisetjenesten ikke ble gjennomført. Med andre må du ha en gyldig pakkereise ved konkursåpning, ikke et pengekrav som bygger på en tidligere kansellering.

Hvem skal jeg kontakte?

Alle spørsmål og krav skal sendes til Kammarkollegiet i Sverige hvor våre hyggelige reisegarantikolleger er beredt til å veilede dere i forbindelse med kravene som har oppstått.

Følg denne linken eller ring +46 8-700 08 00 for å komme i kontakt med Kammarkollegiet.

For øvrig bør kravet for ordens skyld meldes inn til konkursboet, samt at du kontakter kredittkortforetaket ditt dersom du bestilte med kredittkort.

siste
Nyheter

Oppdatering Norwegian Sports Travel -refusjonskrav
Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs...
Disse selskapene er ikke medlem av Reisegarantifondet – tilsynsoppdatering
Tilsyn Reisegarantifondet fører tilsyn av eget initiativ, på bakgrunn av...
Årsberetning 2022 er lagt ut
Innen 31. mars hvert år skal Reisegarantifondet utarbeide og innsende...
KONKURS: TRANSPORT SERVICE NORDLAND AS (TIDL. POLAR TOURS AS)
Den 20. mars 2023 ble det åpnet konkurs hos Transport...