Oppdatering 2.10 – Norwegian Sports Travel-konkursen

Dato

Som tidligere opplyst ble det 8. februar 2023 åpnet konkurs hos Norwegian Sports Travel AS (org.nr. 917 795 800) – se opprinnelig nyhet her. Vi konkluderte 27. april 2023 med at alle som hadde kjøpt gyldige pakkereiser, skulle få dekning.

Reisegarantifondet ønsker med dette å gi en oppdatering på saksbehandlingen:

Oktober 2023 – hva er status nå?
Vi har behandlet samtlige krav, og noen har krevd flere omganger av behandling (avhengig av hva som er sendt inn). Det sendes daglig inn mer dokumentasjon. Det er tidkrevende, men vi ønsker å hjelpe til at samtlige får dokumentert kravene sine på en god måte.

Det er nå gitt en absolutt frist for de reisende å komme med siste rest av dokumentasjon. Etter dette gjennomgås de siste kravene på nytt (etter behov) og det utstedes meddelelser om enten innvilgelse av refusjon (utbetaling av erstatning) eller avslag.

Når får vi utbetalt penger?
Vi har begynt med utsendelse av våre meddelelser. Dersom vi får svar fra de resterende reisende som forventet, regner vi med å utbetale de innvilgede kravene i oktober. I motsatt tilfelle kommer vi med en ny oppdatering da.

Kan jeg sende purringer for å få raskere saksbehandling?
Vi er Europas minste reisegarantifond. Dersom hver kravstiller (ca. 400 reisende) skal ta kontakt en rekke ganger, da vil all saksbehandlingstid gå til å besvare e-poster og telefoner. Vennligst vent på e-poster fra oss, send inn dokumentasjonen vi har bedt om og vent på avgjørelse per e-post.

siste
Nyheter

Tilsyn – Oppdatering mars 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
KONKURS: SMARTREISER AS
12. mars 2024 ble det åpnet konkurs hos Smartreiser AS...
Tilsyn – Oppdatering februar 2024
Pakkereiseloven § 1, jf. § 42 oppstiller et lovpålagt krav...
TravelXpo, Reisegarantifondet og tilsyn
Den 13. og 14. januar ble TravelXpo avholdt av og...