Uncategorized

Egenerklæringsskjemaet 2021

Innledning I dette informasjonsskrivet oppsummeres de viktigste reglene og evt. endringer for året som kommer, i tillegg til at vi rekapitulerer årets hendelser avslutningsvis. Egenerklæring

Read More »