RGF-informerer

ORIENTERING OM DETUR

Det er mange som kontakter Reisegarantifondet om Detur. Vi kan dessverre ikke hjelpe i forbindelse med de sakene som nå har oppstått. For det første

Read More »
RGF-informerer

Kompensasjonsordning for pakkereiser iverksettes

Ordningen med kompensasjon til reisende som ikke fikk benyttet sin pakkereise på grunn av koronarestriksjoner er endelig klar. Ordningen med kompensjoner til reisende forvaltes av Reisegarantifondet, som til daglig forvalter systemet med individuelle reisegarantier.

Read More »
Arrangører
RGF-informerer

Regjeringen har fremmet forslag om konkurskrav

Reisegarantifondet kan gledelig meddele at regjeringen har besluttet å fremme et forslag til stortingsvedtak om at forbrukerkrav i forbindelse med insolvens/konkurs etter Covid-19 skal dekkes av staten. Denne behandlingen har tatt tid, og derfor har flere forbrukere etterlyst svar. Vi har ikke kunnet gi ut detaljer før nå, men dette utfallet – gitt at det blir vedtatt av Stortinget – er gunstig for forbrukerne.

Read More »