RGF-informerer

ORIENTERING OM DETUR-KONKURSEN

Opprinnelig publisert 23. september 2022 – men oppdatert 17. oktober 2022 grunnet konkursen: Hvem er rett mottaker for krav i forbindelse med DETUR-konkursen? Det er

Read More »
RGF-informerer

Kompensasjonsordning for pakkereiser iverksettes

Ordningen med kompensasjon til reisende som ikke fikk benyttet sin pakkereise på grunn av koronarestriksjoner er endelig klar. Ordningen med kompensjoner til reisende forvaltes av Reisegarantifondet, som til daglig forvalter systemet med individuelle reisegarantier.

Read More »
Arrangører
RGF-informerer

Regjeringen har fremmet forslag om konkurskrav

Reisegarantifondet kan gledelig meddele at regjeringen har besluttet å fremme et forslag til stortingsvedtak om at forbrukerkrav i forbindelse med insolvens/konkurs etter Covid-19 skal dekkes av staten. Denne behandlingen har tatt tid, og derfor har flere forbrukere etterlyst svar. Vi har ikke kunnet gi ut detaljer før nå, men dette utfallet – gitt at det blir vedtatt av Stortinget – er gunstig for forbrukerne.

Read More »